България и Турция постигнаха съгласие в проекта на новата спогодба - двустранните и транзитни превози на товари да се осъществяват без разрешителни, съобщиха от министерството на транспорта.

Това стана по време на заседание на Смесената българско-турска комисия по международен автомобилен превоз в София.

Съгласно този проект при необходимост Смесена комисия ще може да определя броя на превозите от вида "празен - пълен" (т.е. празен в права посока и натоварен в обратна).

До влизането в сила на новата спогодба беше въведен разрешителен режим за всички видове превози, съгласно действащата спогодба.

Режимът ще се прилага от 1 юли 2007 г. Договорените за тази година разрешителни за всички видове превози ще удовлетворят изцяло потребностите на българските превозвачи, твърдят от министерството.

По време на разговорите българската страна изрази своята позиция, че незабавно ще приложи принципа на реципрочност за едностранно въвеждани мерки от турска страна при отказ за тяхната отмяна.