Европейският съюз настоява за налагане на ограничения върху автомобилните производители за количеството отделени вредни газове. Независимо от това, че се сблъска с острата съпротива на бизнеса, Европейска комисия предложи до 2012 год. средната емисия на парникови газове за автомобилите на всяка една компания да не надвишава 130 гр. въглероден диосксид.

Проучване на Европейската федерация по транспорта и околната среда сочи обаче колко далече от тези изисквания  са всички производители на коли.

Само през 2006 год. средната емисия от всички продадени коли, които са над 200 000, надхвърли тази граница. Интересно е да се отбележи, че някои отделят все повече вредни парникови газове. Шампиони в това отношение са от Daimler Chrysler, които не само, че не са намалили вредните си газове, но са реализирали над 2% повече спрямо 2005 год.