Днес на БФБ се сключиха първите сделки с акции на "Пиринско пиво" АД след като дружеството отново се вписа в регистъра на публичните дружества. До момента са сключени три сделки като са изтъргувани общо 515 акции на цена 4.00 лв. за брой.
Последната сделка с акции на благоевградската пивоварна преди да бъде отписана от регистъра на публичните дружества и други емитенти е от 24.03.2000г. на цена 9.00 лв. за акция.

История на "Пиринско пиво" АД
През 1997г. собственик на мажоритарния пакет от 34% от дяловете, или 43 004 акции, е ПФ "Златен лев". По това време този фонд управляват спечелените от ПФ Света София и ПФ Орел инвест съответно по 3193 акции, представляващи по около 3%. Голям дял от капитала - около 28%, или 30 844 акции, са закупени от индивидуални участници.
За 1997г. дружеството отчита загуба от 84 млн. лв. Спроред мажоритарният акционер ПФ Златен лев причините за отрицателния финансов резултат са основно от загубата на традиционните пазари от влошеното качество на пивото.

През 1998г. се приватизират още 24% от регистрирания капитал на "Пиринско пиво" АД - Благоевград, чрез Българска фондова борса - София.

През 1999г. или две години след приватизацията, "Пиринско пиво" излиза на печалба.
"Пиринско пиво" АД - Благоевград, ще завърши тримесечието с печалба от около 400 млн. стари лева, съобщи изпълнителният директор на дружеството инж. Борислав Ангелов. Преди две години пивоварната беше едно от най-губещите държавни предприятия в Южна България с натрупани дългове за стотици милиони лева към държавата и доставчици и почти изцяло загубени пазари. През 1997 г. заводът достигна и рекордно нисък обем на продажбите - 4 млн. литра (при положение че в миналото е произвеждал по 50 млн. литра годишно). Сега кризата е преодоляна - качеството на бирата е подобрено значително, а продажбите от началото на годината са надхвърлили 10 млн. литра. За първи път от няколко години насам предприятието е осигурено със средства за изкупната кампания на ечемика, каза инж. Ангелов.

През май 2000г. държавната комисия по ценните книжа /ДКЦК/ отписа "Пиринско пиво" - Благоевград от регистъра на емитентите.

През 2001г. "Пиринско пиво" откри нова инсталация за производство на наливна бира, предаде Балкан. В действие влезе съвременна линия за пълнене на бира в херметически затворени бурета. Трайността на пивото при такава технология се постига чрез филтриране, при което не настъпва промяна във вкусовите качества, коментира Петър Александров, изпълнителен директор на дружеството. Това е по-добър метод от пастьоризацията, при която се губят част от ценните свойства на пивото. Стойността на новата автоматизирана производствена линия е над 100 хил. DEM. Закупена е от немския пивоварен институт Вайнщефан, с който Пиринско пиво АД си сътрудничи. Целта на инвестицията е разширяване на пазара, намаляване разхода на енергия и по-голям капацитет на производството.

През 2001г. дружеството "Пиринско пиво" АД е увеличило капитала си от 582 071лв. на 1 032 071лв. чрез издаване на нови 450 000 бр. акции.

За 2002г. от "Пиринско пиво" се надяват да достигнат 12% пазарен дял.
Скандинавският пивоварен гигант Carlsberg Breweries купува 67% от Пиринско пиво АД само месец след като придоби мажоритарен дял от бирената фабрика в Шумен. Шестият в света пивоварен производител съобщи в Копенхаген за новата си покупка в България, но не разкри цената по сделката. Компанията обяви, че възнамерява да слее Пиринско пиво АД и Шуменско пиво АД, с което на българския бирен пазар ще се появи нов субект, догонващ по продажби досегашните лидери Брюинвест и Интербрю-България.
Постигнато е споразумение за покупка на 67% от капитала на дружеството между Carlsberg Breweries и настоящия мажоритарен собственик Златен лев холдинг, потвърдиха във факс до медиите от Пиринско пиво. Сделката ще се осъществи след одобрение на Комисията за защита на конкуренцията.
Прехвърлянето на акциите по всяка вероятност ще се извърши в идните дни на Българската фондова борса, където Пиринско пиво АД се регистрира през миналата седмица. Осъществяването на борсовата сделка ще разкрие и цената, която Carlsberg плаща за две трети от капитала на Пиринско пиво. Фабриката в Благоевград придоби съвсем наскоро отново публичен статут, който задължава новият мажоритарен собственик да отправи търгово предложение за изкупуване на дяловете на останалите около 1300 дребни акционери.
От 05.08.2002г. акциите на компанията се търгуват на БФБ.