Министърът на земеделието и горите Нихат Кабил и министърът на икономиката Румен Овчаров ще открият конференцията „Пазар на биогорива в България". Форумът е организиран от вестник „Дневник".

Целта му е да запознае обществеността с възможностите за развитие на бизнеса с биогоривата, перспективите за тяхното производство и начините за финансиране на преработвателни инсталации.

На форума ще бъдат представени и дискутирани законодателната рамка, суровинната база, проекти за производство и употреба на биодизел, както и възможностите за финансиране на проекти за биогорива.