Министърът на земеделието и горите Нихат Кабил участва в заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство днес и утре в Люксембург.

На заседанието се очаква да бъде постигнато политическо съгласие по Предложение за Регламент на Съвета, създаващ мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка.

Предвижда се провеждането на дебат по Предложението за Регламент на Съвета, създаващ многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и риболова им и Предложението за Регламент на съвета относно определени правила в сектор „Плодове и зеленчуци".

Планиран е обмен на мнения по съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет за „ Започване на дебат по Предложение на Комисията относно схемите за еко-етикетиране на рибните продукти".

Представителството и Комисията ще представят доклад за прилагането на Системата за кръстосано съответствие в сферата на безопасността на храни и фуражи; актуална информация за ситуацията на територията на ЕС по отношение на инфлуенца по птиците (щам Н5N1), информация относно ветеринарните преговори между ЕС и Руската федерация и информация за текущото състояние на преговорите в рамките на СТО - Програма за развитие от Доха.

Министър Кабил ще представи позицията на Р България на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, която бе одобрена с решение на Министерския съвет.