Съгласно обнародваната вчера в Държавен вестник нова наредба на БНБ за финансовите къщи, централаната банка вече ще събира 5000 лева за издаване на лиценз за финансова къща, пише в. Сега.

Досега за разглеждането на документите централната банка вземаше 1000 лв. такса.

Интересно е ограничението в новия документ финансовите къщи едновременно да извършват сделки с валута и да работят като обменни бюра.

Новата наредба ги задължава в тримесечен срок да прекратят тази двойнствена дейност и да поискат Министерството на финансите заличаване от регистъра на чейндж бюрата, съобщават още от ежедневника.

Към момента у нас фигурират 86 лицензирани финансови къщи.