Повишението в службата се нарежда сред събитията свързани с най-голям стрес в живота, сочи изследване на консултантската компания Development Dimensions International (DDI). Изследването е направено въз основа на мнението на 1000 души и цитирано от Profit.bg 

Да се издигнеш в кариерата не е просто следващата стъпка, а факт свързан с личната транформация и самосъзнание, според Мат Пийз от консултантската агенция.

Най-голямата грешка на издигналия се лидер е да се изолира и да се опита да се справи сам без да разчита на хората около себе си, коментират специалистите.

Помолени да подредят ключови моменти в живота си според това колко трудно са преминали през тях, 19% сочат повишението, като най-стресово преживявани, изпреварващо дори развода, или загубата на близък човек.

Повишението в ранг е дългоочаквано събитие и повод за празнуване, но с него идват и нови отговорности. Често новата роля обсебва изцяло личното време и живот.

Въпреки, че носи след себе си значителен стрес, все пак повишението се определя, като променило живота в положителна посока при половината от анкетираните, докато 36% отговарят, че не е променило нищо в начина им на живот.

С промяната на позицията се променят и взаимовръзките в организацията - повишените намират за най-трудна ориентацията в новата ситуация, включително създаването на нова мрежа от колеги и мотивирането на новите подчинени. Затова най-много време при прехода те отделят на комуникацията, планирането и изграждането на екипа.

В същото време 82% споделят, че им липсват спокойствието, повечето лично времи и по-близките взаимоотношения с колегите, които са имали на по-ниската работнтна позиция.
Около 40% от анкетираните заявяват, че не получават необходимата помощ от ръководителите си по време на прехода.

Най-голяма удовлетворение на новоиздигащите се носят повечето пари, както и повишеното влияние. Повечето жени, отколкото мъже поставят парите на преден план.
Според авторите на изследването в основата на високия стрес при повишението стои много по-усложнената ситуация в която се попада и неяснотата относно точните задължения и права.

При изкачването на стълбичката новоповишените трябва да се разделят с опитите си да бъдат еднакво добри лидери на всички нива и всеки път трябва да търсят нови начини за успех. Признайте си кое можета да промените в себе си и кое не, като много е важно да разберете разликата между двете.

Статията е заимствана от сайта Profit.bg