Правителството предприема всичко необходимо за ускореното започване на проектите на автомагистралите "Марица", "Струма" и връзката на "Хемус" с околовръстния път на София.

Вицепремиерът Меглена Плугчиева свика работна среща, на която бе обсъдено текущото им състояние и се набелязаха мерки за оптимизиране на работата по трите пътни проекта, включени в ОП "Транспорт", съобщи правителствената информационна служба.

В срещата участваха заместник-министърът на транспорта Весела Господинова, изпълнителният директор на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" Милош Поцков и др.

На заседанието на Министерския съвет следващата седмица ще бъде разгледан доклад с конкретните срокове и отговорници за изпълнението на 3-те инфраструктурни проекта. И по трите проекта има одобрени актуализирани доклади по ОВОС. В най-напреднала фаза е автомагистрала "Марица", съобщи БТА.

Тръжната документация се финализира, а отчуждителните процедури за необходимите терени са пред приключване. В момента върви отчуждаването на имоти за връзката на автомагистрала "Хемус" с околовръстния път на София.

През август трябва да е готово актуализираното прединвестиционно проучване за "Марица", а в средата на юли за "Хемус". Проектът за "Марица" включва изграждането на 67 км магистрален път - от км 5 до км 72. Индикативната стойност на обекта е около 208 млн. евро.

От тях над 166 млн. евро са от Кохезионния фонд, а 41 млн. евро са национално съфинансиране. Автомагистралата е част от 4-ти транспортен коридор, като в района на Димитровград трасето се пресича с 9-ти коридор. Аутобанът е елемент от трансевропейската магистрала "Север-юг", свързваща страните от Източна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия.

32 млн. евро е индикативната стойност за строителството на връзката на "Хемус" със Софийския околовръстен път. От тях 25,6 млн. евро се очаква да бъдат от Кохезионния фонд на ЕС, а 6,4 млн. евро национално съфинансиране.

Изграждането на пътя ще облекчи значително трафика през Долни и Горни Богров към столицата, който е един от най-натоварените в страната. 600 млн. евро е индикативният бюджет на "Струма", която е част от общоевропейски коридор 4.

От тях 480 млн. евро са от ЕС, а останалите са национално съфинансиране. Очаква се с построяването на магистралата да се насърчи и улесни регионалното развитие, да се стимулират инвестициите в региона и трансграничната търговия и т. н.