По нов показател ще се определя ефективността на хотелите в България. Чрез създадения нов рейтинг се дава възможност на клиентите обективно да преценят качествата на хотела, който биха наели.

Новият показател се нарича REFAR („Средни приходи от една стая"). Новата оценка се прави на база от една страна средната заетост, а от друга страна средната цена за стаята в евро, заяви за Money.bg икономистът Петкан Илиев, който е и водещ мениджър на B2B проекти към в. "Пари".

Това е международно признат количествен показател за заетостта и приходността в хотелите. Приходи по средна заетост, така може да се определи новият показател по който ще бъдат определяни хотелите, коментира Илиев.

"Практически хотелите няма да бъдат прекатегоризирани. Всеки ще си има три или четири звезди, колкото си има, но ще бъде направен и рейтинг на базата на показателите - потокът от туристи, а също и колко струва стаята, заяви Петкан Илиев.

Това е рейтинг, който показва доходността на един хотел. Показва дали един хотел има посещаемост и на каква цена продава стаите си. Този показател е приход от налична стая. Например ако един хотел има 200 стаи и 20 стаи в момента се ремонтират, то ще се вземат в предвид 180-те стаи, колко от тях са наети и каква е цената на стаите.

Идеята на нововъведения рейтинг е да се онагледи състоянието на хотелите в България - как са управлявани, каква е заетостта. Този рейтинг е световно признат и дори „Хилтън" и всички други световни марки могат да наблюдават какво се случва с хотела, чрез този коефициент.

Новият рейтинг, който ще се въведе до края на активния туристически сезон в България, няма да окаже влияние върху цената на хотела или категорията му, поне не директно, той ще носи информация единствено за това колко ефективно се управлява хотела. Това обаче ще оказва влияние при подбора на хотел и естествено ще оказва косвено влияние върху приходите му.

Данните за хотелите се събират, чрез анкетни карти, които хотелите попълват и изпращат доброволно. В края на септември, в рамките на Втория конгрес на инвеститорите в туризма, хотелът с най-висок рейтинг ще получи наградата на вестник „Пари" - „Хотелски мениджмънт 2008".