Обемът на нефта, изнесен за първото полугодие от Русия, е 144,6 млн. т. или с 1,7% по-малко от същия период на предходната година съобщи Росстат.

Според статистиката, износът през юли 2006 е бил 19,5 млн.т., или 88,5% от нивото през юли 2005 г.

Паралелно с това пределното тегло на нефта се е увеличило с 35,4% спрямо 33,7% през януари-юли 2005 г. При това делът на нефта в руския горивно-енергетичен експорт е паднала до 52,2% - докато през 2005 г. е съставлявала 53,5%.

Според данните на Росстат, през януари-юли 2006 г Русия изнесла около 52,3% от нефта, който е добила спрямо 47,8%. Ако сравним тези данни с целенасоченото увеличаване на износните такси за нефта, се очертава тенденцията за планомерно намаляване добива на нефт в Русия. Някои руски всекидневници говориха в края на седмицата за ваканция на руските нефтени находища.