В понеделник икономическа прогноза от Европейския съюз потвърди, че през следващата година се очаква инфлацията в Словакия да остане ниска. За страната това означава преодоляване на едно високо препятствие по пътя към Еврозоната - имаше страхове, че цените няма да могат да бъдат овладени и въвеждането на евро ще бъде затруднено.

Обаче според прогнозите на Еврокомисията, през тази година инфлацията в Словакия ще се стабилизира на 3.8%, а следващата година ще падне на 3.2%.

Финансовият министър на Словакия е казал пред журналисти, цитира го Financial Times: "Прогнозата на Европейската комисия потърждава, че в бъдеще ще сме в състояние да отговорим на критериите за инфлация по устойчив начин".

Словакия се присъедини към ЕС през 2004 г. Страната успя да постигне съответствие с всички „Маастрихтски" критерии касаещи бюджетния дефицит, публичния дълг, лихвените нива и е във валутния механизъм ERM-2. При средна инфлация от 2.2% за последните 12 месеца, Словакия е в много благоприятно положение предвид прага от 3.2%, нужен за въвеждане на евро.

"Днешните данни ще направят за Комисията много, много трудно да отхвърли Словакия", твърди икономист в словашкото поделение на ING Bank. „Почти сигурно е, че Словакия ще влезе".

По сравнение с Литва, Словакия е в по-добра позиция, тъй като на Балтийската държава през 2007 г. бе отказано присъединяване към зоната на евро заради малко несъответствие с инфлационния критерий.

Проблемът за Словакия е, че има вероятност ниската инфлация да не може да бъде сдържана след преминаването към евро. Според прогнозите на ЕК, Словакия ще бъде най-бързо растящата икономика на ЕС с очаквания ръстът на БВП да достигне 7% за тази година и 6.2% през 2009 г. (!)

На 7 май се очаква Комисията да каже последната си присъда относно въвеждането на евро в Словакия. Само че това решение ще бъде както икономическо, така и политическо. Ако на Словакия се откаже, въпреки че отговаря на всички поставени критерии, това ще е вреден сигнал за останалите икономики от централна Европа.

Бившият финансов министър на страната Иван Миклос обяснява следното: "Защото отговаряме на критериите, а устойчивост не е прецизно дефинирано понятие, за Европейската Комисия ще е много трудно да ни отхвърли".

На 7 май ЕЦБ ще публикува незадължителен доклад относно готовността на Словакия да въведе евро. Само че европейските централни банкери изглежда ще се изкажат резервирано за инфлацията в Словакия. Възможно е ЕЦБ да не излезе с ясна препоръка дали Словакия трябва да се присъедини, оставяйки решението на политиците.

Словения въведе евро в началото на 2007 г. и сега е страната с най-висока инфлация в Еврозоната - вероятно ще изтъкнат от ЕЦБ. Малта и Кипър, които влязоха в Еврозоната в началото на тази година, също са доста над средното инфлационно равнище.

Новините от понеделник от Брюксел упражниха позитивен натиск върху словашката коруна до рекордните 32.2 за едно евро. Очакваният курс на обмяна, ако Словакия въведе евро през януари 2009, ще е между 32 и 33.