Днес беше публикуван докладът за индекса на индустриалното производство във Великобритания.

Индикаторът измерва изменението в стойността на производството в заводите, мините и сферата на услугите.

Ръст в стойността му оказва положителен ефект върху националната валута, защото по-високите нива на производство са сигнал за силна икономика.

Освен това индустриалното производство реагира бързо на подемите и спадовете в бизнес цикъла и е водещ индикатор за заетостта, средните приходи и личните доходи.

През май индустриалното производство в Обединеното кралство е намаляло с 0.8% на месечна база и с 1.6% на годишна.

Прогнозите на икономистите бяха за спад с 0.1% на месечна база и 0.7% на годишна, спрямо повишение с 0.2% през април.

Промишленото производство на острова, което формира около 20% от общото индустриално производство, също отчете неочаквано голям спад с 0.5% на месечна и 0.8% на годишна база.

Очакванията бяха за липса на ръст, спрямо покачването от 0.1% за предходния отчетен период.

Курсът на паунда веднага реагира на негативните данни като поевтиня до $1.9684 или с 0.70% понижение спрямо петък.

Индустриалното производство в най-голямата икономика в еврозоната, Германия, също отчете неочаквано голямо намаление, на фона на прогнозите за ръст с 0.2%.

През май индикаторът показва спад с 2.4% на месечна база, които понижи ръста на годишна база до 0.8%, спрямо прогнози за 3.2%.

През април, индустриалното производство в Германия е намаляло с 0.8% на месечна и е отчело повишение с 4.8% на годишна база.

Индексът на инвеститорското доверие в еврозоната отчете спад до минус 9.3 базисни пункта през май, спрямо плюс 5.2 за април.

Показателят измерва инвеститорското доверие в икономиката, като се изчислява разлика на позитивно и негативно настроените спрямо общия брой анкетирани инвеститори.