Световната банка одобри отпускането на два кредита на обща стойност 80 млн. долара на Грузия, съобщи "Газета ру". С първия кредит от 40 млн. ще бъде финансиран проекта "Развитие на регионaлната и общинска инфраструктура". Целта му е да бъде подобрена ефективността и надеждността на общинската инфраструктура и услуги, особено след войната в Грузия.

Средствата са предназначени основно за възстановяване на инфрaструктурата, пострадала в резултат на конфликта с Русия през август.

Вторият кредит е одобрен в рамките на програмата за допълнително финансиране по проекта "Програма за преодоляване на бедността".