Правителството определи представителя на БТПП Тодор Табаков за член на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, съобщиха от правителствената пресслужба. Тодор Табаков е номиниран от национално представителните организации на работодателите и ще замени на поста Радослав Йорданов в съответствие с възприетия ротационен принцип.

УС на фонда се състои от председател и осем членове. Председател и заместник-председател са министрите на финансите и на труда и социалната политика. Останалите членове са заместник-министърът на финансите Боряна Пенчева, директорите на дирекции в МФ Милена Бойкова и Светла Костова, изпълнителният директор на АСП Ивайло Иванов, представителите на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите Ваня Борисова и Тодор Табаков и подуправителят на НОИ Весела Караиванова-Начева.

УС осъществява ръководството на фонда. Той заседава най-малко веднъж на два месеца, като може да привлича отделни специалисти за консултанти и да създава комитети, подпомагащи осъществяваните от него функции.