Днес, 5 декември, министър Емилия Масларова откри изложба, посветена на проект „Красива България" в постоянното представителство на България в Брюксел, съобщи пресцентърът на Министерство на труда и социалната политика.

През 2007 се честват 10 години от инициираното на Европейската стратегия по заетостта. Българският проект „Красива България" въплъщава на практика основните принципи на Европейската стратегия по заетостта и неговото изпълнение е тясно свързано с изпълнението й в България, коментира министър Емилия Масларова.

„Красива България" стартира със средства от ЕС само в пет града - София, Русе, Велико Търново, Варна и Пловдив. Реализацията му за дълъг период от време е съвместно между Министерство на труда и социалната политика и Програмата за развитие на ООН в България.

През изтеклия десет годишен период проектът „Красива България" се изпълнява в 190 общини в страната, достигайки и до най-малките населени места. В периода 1997 г. - 2006 г. по „Красива България" са обновени над 1 300 паметници на културата, училища, социални домове, читалища, градски градини, паркове и храмове. Статистиката изглежда обнадеждаваща- изпълнението на проектите е осигурило работа на 40 000 безработни, една трета от които от малцинствените общности. Около 10 000 души са получили професионална квалификация, а над 600 български фирми са участвали в строително - ремонтните работи.

Над 200 проекта за над 24 млн. лева, насочени към подобряването на градската среда, социалната инфраструктура, туристическия и производствен потенциал на малкия и средния бизнес реализира Министерството на труда и социалната политика по проект „Красива България" през 2007 г.