Язовирите на ВЕЦ за първите десет години на съществуването си могат да излъчват четири пъти повече въглерод в сравнение с електростанциите на фосилни горива, е установил учен биолог, цитиран от специализираната медия eddie.

Язовирите излъчват метан от органичната материя, която остава под водата когато теренът е залят под язовира и е засмуквана от водния електрически резервоар на ВЕЦ.


Според биолога Филип Феарнсайд  от Националния институт за изследвания на Амазония в Манаус, нивата на парниковите газове, които язовирът излъчва, са многократно по-високи от тези, които се излъчват от електрическа централа на фосилни горива. Затова енергията от ВЕЦ е далеч от „зелена" или „възобновима", както често се заявява.

Проблемът стои най-остро в тропиците и е свързан с рязката промяна в налягането, когато водата преминава от дъното до резервоара и причинява масирано излъчване на метан.

Ако предвижданията му за емисиите метан от ВЕЦ са вярни, то настоящите оценки за глобалните емисии трябва да бъдат ревизирани нагоре с 20%.

Някои изследователи като д-р Роса от Университета в Рио де Жанейро, подлагат данните под съмнение и казват, че д-р Феарнсайд преувеличава данните за количеството на метана, емитиран от резервоарите.


Колегата му казва, че теоретичните изчисления на Феарнсайд са екстраполация на данни от Френска Гвиана, където нивата на органичната материя са твърде високи, за да се пренасят данните върху всички язовири в тропическите зони.

Според списание Nature, „с малкото масиви данни, с които учените разполагат, дебатът се е превърнал в злъчност без да се достига до решение". Защитниците на околната среда в Бразилия подозират д-р Роса във връзки с ВЕЦ индустрията.


Изходът от този дебат, който ще продължи да се разисква на срещата на ЮНСЕКО в Париж, мое да повлияе на проектите, финансирани от протокола в Кито, където ВЕЦ енергията е обозначена като „нисковъглеродна".