В България през последните години има трайна тенденция на нарастване в потреблението на стоки от внос, показва анализ на БСК.

По данни на НСИ, през 2009 г. на дребно са продадени стоки за 29.8 млрд. лв., от които: основни храни (вкл. безалкохолни напитки) - 7.4 млрд. лв.; тютюневи изделия  - 1.3 млрд. лв.; спиртни напитки, вина и бира - 0.8 млрд.лв.; други храни -  1 млрд. лв.; нехранителни стоки - 19.3 млрд. лева.

В частта на хранителните стоки oт внос или произведени с вносни суровини, са продадени стоки за близо 4.7 млрд. лв., или 64 % от основните продукти.

Със суровини от внос са произведени изцяло захарта и захарните изделия, кафето и какаото.

Делът на вносните стоки е:

- при месото и месните продукти е 84 %;

- при зеленчуците - 78 %;

- при плодовете -77 %;

- при рибата и рибните продукти - 66 %;

Близо една четвърт (23,6 %) от продажбите на храни заемат хлябът и хлебните изделия, които се произвеждат основно със суровини, произведени у нас. В останалите видове храни делът на вноса е близо 80 %.

Направеното през 2004 г. изследване на Българска стопанска камара за вноса на стоки за продажби на дребно в търговската мрежа показа, че  делът на зеленчуците и плодовете е бил 65 %, а на месото - 42 %. При сравнението на данните със сегашното проучване се вижда, че делът на зеленчуците и плодовете от внос за 5 години е нараснал с около 20 %, а на месото се е удвоил.

Увеличението на вноса в потреблението на храни е резултат от намаленото производство на основните земеделски продукти. Добитата продукция през 2009 г. в сравнение с 2004 г. на основни култури както зеле, лук, картофи, домати, пипер, плодове е  по-малко от 2 до 5 пъти. Броят на свинете е по-малък с 22%, а на говедата - с 20%.

Налага се изводът, че при ясно очерталата се световна тенденция на недостиг на храни и повишаване на техните цени не се използват благоприятните условия в страната за развитието на селското стопанство. Българското земеделие продължава да е неефективно, а голяма част от земеделските земи пустеят и не се обработват.

Инвестициите в отрасъла са недостатъчни и не създават условия за привличане на  квалифицирани кадри в селскостопанското производство.

Достъпът на производителите до пазарите на дребно за реализация на собствената им продукция е труден.

Българската политика в земеделието, в т.ч. ползването на бюджетни средства и на тези по САПАРД и Програмата за развитието на селските райони, все още не са довели до нарастване на дела на продажбите на местна продукция в страната, който непрекъснато намалява.