Броят на електромобилите по пътищата във Великобритания ще достигне 30 милиона в следващите 20 години. Това си поставят за цел властите в страната, като те планират стимули, които да ограничат покупките на коли с двигатели с вътрешно горене за сметка на електрическите.

Достигането на нулеви емисии до средата на века изглежда по-достижимо сега, според трите сценария в доклад на оператора електрически системи в групата на National Grid, представен в понеделник.

Според него енергийният сектор в страната ще стане въглеродно неутрален до 2033 година благодарение на усилията за подобряване на технологията на производство на възобновяеми източници.

Прогнозата за автомобилния сектор на британското електроразпределително дружество изглеждат по-обнадеждаващо от представената преди време такава от експертите на BloombergNEF.

Според тях до 2040 година във Великобритания ще има 17 милиона електрически коли.

От компанията изчисляват още, че през 2035 година 80% от автомобилите ще бъдат на батерии при едва 3% през 2019 година. За сравнение от BloombergNEF очакват дори към 2040 година делът им да бъде от 67 на сто от всички автомобили.