Приходите и печалбата на една от водещите телевизии в България - bTV, са спаднали през 2016 година. Това показва финансовият отчет на компанията майка на медията Central European Media Enterprises (CME).

Данните сочат, че към края на декември миналата година нетните приходи на групата на bTV са били в размер на 72,651 милиона долара. Това бележи лек спад в сравнение с година по-рано, когато те са възлизали на 73,090 милиона долара.

Пресметнато по усреднения курс на лева на Българската народна банка (БНБ) за 2016 година намалението е в размер на малко над 1 милион лева или 0,80%.

За последното тримесечие на 2016 година обаче пазарът в България за CME е генерирал повече приходи - 22,648 милиона долара при 22,313 милиона долара за същите месеци на 2015 година.

Оперативната печалба преди отчитането на амортизации на групата на bTV достига 12,242 милиона долара в края на миналата година, като през 2015 година тя е била значително по-голяма - 15,479 милиона долара. Това показва намаление от 20 на сто.

Според усреднения курс на лева на БНБ за миналата година спадът тук е с 21% и възлиза на над 5,700 милиона лева.

Растеж на рекламния бизнес, но спад при най-важната група зрители отчита "Нова"

Растеж на рекламния бизнес, но спад при най-важната група зрители отчита "Нова"

Това показва годишният отчет на компанията майка MTG

Значително по-малък е показателят и за последното тримесечие на миналата година в сравнение с това за предходната.

Между октомври и декември 2016 година оперативната печалба на медията е намаляла с над 50% до размер от 3,276 милиона лева при 7,013 милиона лева за 2015 година.

За цялата група в CME обаче миналата година е повече от успешна. Общо нетните приходи да се увеличили до 638 милиона долара от 605 милиона долара за 2015 година.

Оперативната печалба преди амортизации на СМЕ достига 150 милиона долара при 122 милиона долара за година по-рано, показват още данните от отчета.

Вчера американският гигант Time Warner, който е мажоритарен собственик в СМЕ представи своите финансови резултати. Корпорацията отчете ръст на приходите, но значителен спад в печалбата за последното тримесечие на 2016 година.

Собственикът на bTV отчете спад в печалбата въпреки нараснали приходи

Собственикът на bTV отчете спад в печалбата въпреки нараснали приходи

Това показват данните за последното тримесечие на 2016-а