През март броят на пътниците, преминали през летище София, намалява с 52,9%, съобщиха от аерогарата. Общият им брой е 269 хил., при 572 хил. през същия месец на 2019 г. Поради пандемичната обстановка през март месец самолетодвиженията са 3 389, което е с 31% по-малко спрямо 2019г., когато те са били 4 915, посочват още от летището.

Наблюдава се известно увеличение на карго полетите - за периода 16-29 март 2020 г. те са 125, почти два пъти повече от същия период на 2019 г., когато са 64.

Преди пандемията

Преди наложените мерки от правителствата по света за спиране на заразата, летище София бележи ръст. Преминалите пътници за първите три месеца на 2020 г. са общо 1 369 656. През януари столичното летище е обслужило с 5,9% повече пътници - 558 601 спрямо 2019 г., а през февруари те са с 8,8% повече - 541 636.

Броят на самолетодвиженията за първото тримесечие на тази година е 12 836, като ръст се наблюдава през януари и февруари. Излетелите и кацнали самолети на летище София през януари са 4 858 (ръст от 4,3% спрямо 2019г.), а през февруари 4 589 (ръст от 7,9% спрямо 2019г.).

За първите три месеца на годината обработените товари и пощенски пратки са 5 769 тона. За януари те са с 18,2% повече спрямо миналата година и възлизат на 1 983 тона. През месеците февруари и март те са съответно 1 866 тона и 1 920 тона. Това бележи спад от 2,9% за февруари и 7,1% за март спрямо същия период на 2019 г. Въпреки това, както отбелязахме, се наблюдава известно увеличение на карго полетите, за периода 16-29 март 2020 г. те са 125, почти два пъти повече от същия период на 2019 г., когато са 64.