Програмата за безлихвени заеми за граждани до 4 500 лева, гарантирани от Българска банка за развитие, тепърва започва да разгръща своя потенциал. Припомняме, че за тази програма банката получи от държавата капиталова подкрепа от 200 млн. лева, която може да покрие гаранционен риск до 1 млрд. лева.

Механизмът на предоставяните заеми е, че клиентите кандидатстват за тях по строго определени критерии пред търговските банки партньори на ББР. Те на свой ред изпращат за одобрение при нея безлихвените кредити, които за готови да отпуснат. Този механизъм на сътрудничество се установява чрез двустранни договори между ББР и банката партньор. Подписването на такива договори започна от края на април и продължава и до днес. Партньори на ББР по тази програма са Инвестбанк, Интернешънъл Асет банк, Общинска банка, Първа инвестиционна банка, Алианц Банк и Търговска банка Д. От 19 май към тях се присъединява и УниКредит Булбанк.

Според съобщението на ББР, постъпилите искания за заемен ресурс до момента са 6 719, от които потвърдени са общо 2 586, а обработващи се - 2 703. Две трети от исканията са на лица на трудов договор, а останалите една трета са на самоосигуряващи се. Общата сума на одобрените кредити е 10 989 500 лв., при средна стойност на заемите 4 200 лева.

Както посочват от ББР, програмата за гарантиране на безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд в условията на извънредно положение. Те имат възможността да получат безлихвени заеми до 4 500 лева, които се отпускат наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. По заемите няма да се дължат такси, комисиони и неустойки.