Размерът на щетите, нанесени от пандемията и ограничителните мерки, които последваха, започват да се виждат все по-ясно. Поредната мрачна прогноза идва от скорошна анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). В нея 6% от анкетираните казват, че ще закрият компанията си до края на годината. Други 3% ще запазят дейност, за да ползват помощта от държавата, сочат резултатите.

Болшинството (61%) очакват, че ще оцелеят, но няма да постигнат нивата преди пандемията, а 14% очакват да се справят и да се върнат на тях. Едва 4% прогнозират по-добри резултати.

Бизнесът не е единодушен и в оценката си за икономическите мерки, които до момента са анонсирани от правителството и това личи в разнопосочните мнения. За 40% от участвалите в анкетата са нужни допълнителни мерки. Според 25% от анкетираните, мерките са балансирани, на фона на възможностите на бюджета и размера на икономиката на страната ни. Около 20% смятат, че мерките са прекомерни или ги определят като напразно разходвани средства, без реален ефект върху икономиката. Част от компаниите считат, че мерките са закъснели и са представени постфактум. Има изразени мнения, че е необходим фокус към най-пострадалите сектори у нас, като например туризма.

От финансовите инструменти, които правителството представи, компаниите определят като най-полезна мярката за необезпечени кредити за осигуряване на ликвидност на МСП до 300 000 лв - според 34% от анкетираните. Безлихвените кредити за лицата в неплатен отпуск и самоосигуряващите се също са определени като важна мярка за преодоляване на кризата. В анкетата фирмите отбелязват, че за някои от схемите лихвените нива до 10% са прекалено високи, а достъпът до средствата е изключително сложен. Част от предложенията на членовете на Палатата включват и създаването на регистър, в който да бъдат обявявани кредитите, които са взети, чрез инструментите за спряване с COVID-19, за да се ограничи кредитирането на свързани лица и фирми и да има проследимост на средствата.

Необходимостта от съвместни решения на ниво ЕС, а не всяка държава да се изолира в справянето с проблемите, вследствие от коронавируса, се посочва като важно условие за икономическото възстановяване на страните. Гарантираното придвижване на стоки, суровини и капитали, както и поетапно облекчаване на мерките са сред водещите приоритети отбелязани от членовете на БТПП. Сериозна част от тях - 38% смятат, че политиките трябва да са насочени към стимулиране на вътрешния пазар и вътрешното търсене в рамките на страната.