Румънската компания за пътна инфраструктура CNAIR съобщи, че консорциум, включващ местна компания Coni и българска строителна компания Трейс Груп Холд АД са подписали договор за 253 милиона евро за изграждане на първия участък от магистрала, която ще свърже Мизил в окръг Прахова и Пиетроаселе в окръг Бузау.

Отсечката ще бъде с дължина 28,35 км и трябва да бъде построена за 20 месеца и да има гаранционен срок от 10 години.

Четири магистрали, трети мост над Дунав и тунел под Шипка, ще бъдат готови до 2030 година

Четири магистрали, трети мост над Дунав и тунел под Шипка, ще бъдат готови до 2030 година

Предвижда се и активна работа по изграждането на още 4 моста на река Дунав - при Оряхово, Никопол, Свищов и Силистра

Двете компании ще изградят и 20 пътни моста като част от магистралния участък. Това е един от четирите участъка, които ще образуват магистрала А7 за свързване на Плоещ в Южна Румъния и Паскани в източната част на страната.

Основана през 1992 г. в окръг Прахова, Coni е активна в различни области, като ВиК и отоплителни работи, разширения и рехабилитация на водоснабдителни, канализационни и мрежи за природен газ, строителни работи за жилищни и нежилищни сгради, строителство на пътища и мостове, както и като производство на бетон и асфалт.

Подписват договорите за строителство на тунела под Шипка, какво се предвижда

Подписват договорите за строителство на тунела под Шипка, какво се предвижда

Тунелът ще е дължина 3,22 км

Създадена през 2004 г. Трейс Груп Холд АД изпълнява големи обществени проекти в областта на инфраструктурата, околната среда, благоустройството и хидротехническото строителство и строителството на сгради.