Договорите за проектиране и строителство и за строителен надзор на тунела под връх Шипка, ще бъдат подписани утре от председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) Тодор Василев, съобщиха от пътната агенция.

Обществената поръчка предвижда изграждането на участък с дължина 10,55 км, който включва почти 8 км ново строителство и 2,6 км реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово - Казанлък, както и строителство на 5 тунела с обща дължина 4,01 км.

Тунелът под Шипка ще е дължина 3,22 км. Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 метра.

Ще бъдат построени също така 6 моста и 1 подлез, 12 броя армирани насипи, една стоманобетонна подпорна стена, една стоманобетонна укрепителна стена и т.н.

Тунелът под връх Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода "Шипка" и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната - в област Стара Загора.

Пътят в тунела ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара. Съоръжението ще е възлова точка при движението в посока Север - Юг, и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България.

Основните транспортни направления, които тунелът и съоръженията към него ще обслужват, са: Русе - Велико Търново - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа) и Оряхово - Севлиево - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа).

Проектът "Проектиране и строителство на обект: "Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка", е включен в проекта на Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 година.

Договорът за проектиране и строителство ще бъде подписан с ДЗЗД "Консорциум ПСВТ". Стойността му е 358,02 милиона лева с ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката е: 240 дни (8 месеца) - за проектиране, и 1280 дни (3,5 години) - за строителство.

Строителният надзор ще бъде възложен на ДЗЗД "Трансконсулт -Свеко". Техният договор е на стойност почти 6,48 милиона лева с ДДС.

Караджов: С изграждането на "Хемус", от София до Варна ще се стига за 3 часа

Караджов: С изграждането на "Хемус", от София до Варна ще се стига за 3 часа

Очаква се строителството да завърши през 2027 година