Чистата печалба на американските банки през третото тримесечие на 2016 г., в сравнение със същия период на миналата година е нараснала с 12,9 процента. По този начин тя се е увеличила с 5,2 млрд. долара - до 45,6 млрд. долара, показват данните на Федералната корпорация за застраховане на депозитите на САЩ (FDIC).

Делът на губещите банки в страната е 4,6%, което е минимално ниво то 1997 година насам.

"Ниските лихвени ставки в продължение на дълъг период осигури на редица финансови организации възможността да станат рентабилни. Но сега банките е необходимо да се подготвят за повишаване на лихвите", отбелязва шефът на FDIC Мартин Грюнберг, цитиран от RNS.