Въпреки влошените резултати от тазгодишната реколта, потенциалът за износ на пшеница през стопанската 2020-2021 година е добър. Това показва септемврийския месечен анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство САРА за състоянието на реколтата.

Прибраната пшеничена реколта това лято по текущи оценки на САРА е 5,2 млн. тона, при среден добив за страната 4,3 тона от хектар. Окончателните данни на министерството на земеделието за прибрано хлебно зърно бяха с един милион тона по-малко, или 4,3 млн. тона, пише sinor.bg.

Над 4.6 млн. тона е произведената пшеница за 2020 г. у нас

Над 4.6 млн. тона е произведената пшеница за 2020 г. у нас

Приключи жътвата на есенните култури в страната

Експертите от САРА смятат, че страната запазва експортните си възможности, като очакванията са до лятото на 2021 г. България да реализира зад граница 3,7 млн. тона. От 2015 година насам това ще бъде най-малкото изнесено количество.

Обемите на производството на ечемик за 2020/21 г. се предвижда да възлязат на 500 хил.тона, при среден добив от 4,3 т/ха. Общият износ за настоящата година се очаква да превиши 200 хил. т, което е с 16% по-малко от предходната година.

Предвижданията на САРА за царевицата са за добив от 6,85 тона на хектар и производство, достигащо 3,8 млн. тона, приблизително 3% под това от изминалата година. Износните обеми се очаква да надхвърлят 2,3 млн. тона, което е с около 4% надолу на годишна база.

По-слаба реколта от пшеница и царевица в ЕС през 2020-а

По-слаба реколта от пшеница и царевица в ЕС през 2020-а

Сухото време сви добивите не само във Франция и Германия, но и в балканските страни

Производството на слънчоглед през 2020/21 г. ще бъде на равнище от 1,6 млн.т, което е с 19% по-малко, съпоставено с обемите от последните 5 години. Износът на маслодаен слънчоглед се прогнозира на нива от 470 хил. тона.

Очакванията на САРА са засетите площи с 5-те основни зърнени и маслодайни култури за следващата реколта да бъдат около 26,5 милиона декара, което е малко нивата от миналата година. По-голяма част от това намаление ще бъде за сметка на есенниците.

Независимо от добрите световни перспективи на производството на зърнени култури цените вървят нагоре и са почти с 20% по-високи от миналата година, се посочва в анализа на САРА. Причината е, че разходите на производителите растат, а щатският долар е загубил за година около 8% от стойността си към еврото.

Русия и Украйна се опитват да не са източник на евтини зърнени и маслодайни суровини, разбирайки тяхната ценообразуваща роля на пазарите. Неяснотите около последната реколта, международната търговия в условията на пандемията от коронавирус и преходните наличности също допринасят за ценовото покачване от последните месеци.