Банковият надзор на Европейската централна банка е хванал Piraeus Bank S.A. в сериозно нарушение на капиталовите разпоредби. Заради това банката ще бъде глобена с €5,15 милиона, съобщиха от институцията.

"Piraeus Bank е допуснала нарушение на разпоредбите за собствен капитал на индивидуална и консолидирана основа през шест последователни тримесечни отчетни периода между 2015 и 2017 г., извършени под ръководството на предишното ръководство на Piraeus Bank S.A.", пише в съобщението.

Неправомерните действия са свързани с класифициране на капиталови инструменти, чиято покупка е пряко или косвено финансирана от контролираното предприятие, като инструменти включени в капитала от първи ред. Според надзора на ЕЦБ наред с други действия за финансиране, Piraeus Bank S.A. е освободила обезпечение на нередовни длъжници като с получените, чрез тази схема средства те е трябвало да закупят акции на Piraeus Bank S.A.

В прессъобщението си ЕЦБ уточнява, че решението за налагане на санкция може да бъде обжалвано пред Съда на Европейския съюз.

Официално: "Пощенска" и "Пиреос" се обединиха в третата най-голяма банка на пазара

Официално: "Пощенска" и "Пиреос" се обединиха в третата най-голяма банка на пазара

Обединената банка ще разполага с третия по големина кредитен портфейл у нас