На 25 и 26 ноември 2021 г. Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) отбелязва 25 години от своето учредяване с поредица от онлайн и присъствени събития с фокус върху еволюцията на професията през последните десетилетия. За осма поредна година браншовата организация чества рождения си ден под надслов "Денят на Бернайс", на името на съвременния баща на пиара Едуард Бернайс.

Макар и рядко видима за обществото, пиар професията е един от двигателите на демократичните процеси, включващи комуникация между гражданско обществено, медии, държавни институции и бизнес. С развитието на технологиите и обществените теми през последните 25 години съществена промяна се забелязва и в комуникациите, поради което рамката на кръглата маса от събитието с водещи експерти ще бъде "Еволюция на влиянието: 25 години визионери".

"Колкото по-развито е едно общество, толкова по-критична е нуждата от качествени комуникации в него. БДВО е най-старата организация на пиар експертите в България и е повод за гордост, че през последните 25 години съвместно утвърдихме ролята на комуникациите като двигател на прогреса за всяка успешна и отговорна организация. Пиар професията у нас навлиза в един по-зрял етап от съществуването си и искам да поздравя всички колеги, които работят в тази посока. Ще се радвам да се видим на официалното честване на 25 и 26 ноември", каза Илияна Захариева, председател на Управителния съвет на БДВО.

Програмата за 25 ноември включва академичен омнибус, както и конкурс "Като Бернайс" за студенти, изучаващи комуникации. Заданието към студентите тази година е да подготвят и представят "Комуникационна кампания за стимулиране на ваксинирането против COVID-19". Студентите могат да изпратят изпълнените задания на office@bdvo.org преди 25 ноември.

Събитието ще продължи присъствено на 26 ноември с кръгла маса с фокус върху еволюцията и структурата на влиянието с участието на водещи журналисти, социолози, комуникатори и бизнес лидери от различни сектори. По време на втория ден от събитието ще бъдат наградени и най-добрите участници в студентския конкурс. Присъствената част започва от 15:00 ч. в 2020 Event Space, бул. "България" 1.

Следете сайта и страницата на БДВО във фейсбук, където ще бъдат представени участниците в дискусията на 26 ноември, ще бъде публикувана допълнителна информация за студентския конкурс, както и важни детайли как може да станете част от онлайн инициативите.