Европейската комисия глоби компанията за електронни разплащания Mastercard с над 570 млн. евро заради ограничаване на възможността търговците да се възползват от по-добри условия, предлагани от банките на други места в Европейския съюз, предаде Reuters.

Според Комисията правилата на Mastercard преди 2015 г. са принудили търговците на дребно да плащат определени банкови такси в страната, в която се намират, вместо да ги оставят да търсят по-добри условия.

"Като пречат на търговците да пазаруват при по-добри условия, предлагани от банките в други държави-членки, правилата на Mastercard изкуствено повишават разходите за картови плащания, вредят на потребителите и търговците на дребно в ЕС", казва в изявление европейският комисар по конкуренцията Маргрете Вестагер.

Санкцията щеше да бъде още по-висока, но Комисията я намали с 10%, тъй като Mastercard е сътрудничила при разследването.

Когато клиент плаща на търговец с кредитна карта, банката на магазина заплаща такса на банката на картодържателя. Банката на търговеца след това прехвърля тази такса на магазина, което увеличава разходите на клиентите.

Преди 2015 г. равнището на тези "обменни такси" варираше в широки граници в Европа, но правилата на Mastercard по това време са изисквали банките, получаващи картови плащания, да прилагат таксата, определена в тяхната страна на произход.

"Това доведе до по-високи цени за търговците и потребителите, до ограничаване на трансграничната конкуренция и до изкуствено сегментиране на единния пазар", посочват от Европейската комисия, цитирани от News.bg.

Впоследствие компанията е променила правилата си след въвеждане на регламента за таксите за обмен.

Глобата е част от поредица от действия, които Комисията предприе през последното десетилетие, за намаляване на картовите такси, дължими от търговците.

Брюксел накара Visa Europe да намали обменните такси за всички транзакции с дебитни и кредитни карти в рамките на Европейското икономическо пространство. Еврокомисията разследва и таксите, начислявани върху картовите плащания, направени от туристи, посещаващи Европейския съюз.