Приходите от нощувки в българските хотели през април достигат 44.2 млн. лв., или с 16.9% повече в сравнение с април 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 32.9%, така и от български - с 3.1%, показват данните на Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през отчетния месец е 908 хил., или с 11.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 18.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През април хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36.1% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.9% от нощувките на чужди граждани и 31.0% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.0 и 32.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2017 г. се увеличават с 5.3% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 435.5 хиляди. От всички пренощували лица 64.7% са българи, като по-голямата част от тях (64.2%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 153.5 хил., или със 17.2% повече в сравнение с април 2016 г., като 72.0% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки.

През април в страната са функционирали 1 965 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 67.2 хил., а на леглата - 148.7 хиляди. В сравнение с април 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1%, а на леглата в тях - с 1.4%.

Общата заетост на леглата през април е 23.9%, като се увеличава с 2 процентни пункта в сравнение с април 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 28.8%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 25.5%, и с 1 и 2 звезди - 16.6%.