Миньорите от първия източномаришки рудник "Трояново-1" реализираха месечен рекорд, като добиха над 1,62 млн. тона въглища през месец октомври, съобщиха от "Мини Марица-Изток" ЕАД, съобщи БТА.

Този добив представлява 254% спрямо планираното за месеца. Октомврийският рекорд е върхов за 69-годишната история на рудника. Постижението е резултат от добрите практики на управление в "Мини Марица-Изток" ЕАД и от екипната работа в рудник "Трояново-1", допълват от държавното дружество.

Досега най-голям месечен добив на въглища е реализиран през февруари 2017-а година, когато са добити над 1,53 млн. т въглища. За 2021 г. в бизнес програмата на "Мини Марица-Изток" ЕАД е заложен добив на 8 млн. тона въглища за рудника.

С рекордния добив в навечерието на седемдесетгодишнината си, рудник "Трояново-1" осигури необходимите почти 1,53 млн. тона въглища за производството на електроенергия в най-голямата топлоелектрическа централа на Балканския полуостров "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД и над 93 хил. тона за заявките на "Брикел" ЕАД.

"Мини Марица-Изток" ЕАД реализира по-висок добив на въглища в отговор на заявките на топлоелектрическите централи в "Марица-Изток" за осигуряване на енергийния баланс на страната. Към 7 ноември годишният план за добив на лигнитни въглища е изпълнен 110% - добити са общо почти 21,54 млн. тона въглища.

Русия увеличи доставките си на въглища за Европа и Азия с 12%

Русия увеличи доставките си на въглища за Европа и Азия с 12%

Експортът на руски газ е нараснал с 19,4%

Първите 117 хил. тона въглища са добити от рудник "Трояново-1" през 1960 г. От 1961 г. рудникът влиза в редовна експлоатация. В средата на същата година, започва и използването на първата електрифицирана двойна жп линия от откривните хоризонти до външното насипище (дълга 12 км), с която се поставя началото на преминаването от парна към електрическа тяга.

Държавното дружество "Мини Марица-Изток" ЕАД е създадено през 1993 г. То обединява рудниците "Трояново-1" ООД, "Трояново-Север" ООД и "Трояново-3" ООД.