Умните фабрики променят начина, по който компаниите произвеждат - правят го по-бързо, по-ефективно и по-икономично. Екипът на Money.bg разговаря с инж. Мария Топчийска, която в началото на годината стана ръководител на един от най-добрите примери в тази насока у нас - умният завод на Schneider Electric в Пловдив. Любопитна подробност: фабриката е първата и единствена от типа Smart Factory на френския гигант в Източна Европа.

Инж. Мария Топчийска е работила за производствени предприятия от различни сектори в страната и чужбина преди да се присъедини към Schneider Electric като външен консултант, а в последствие и като мениджър в екипа "Индустриализация и поддръжка". Именно тя ръководи процеса за превръщането и сертифицирането на пловдивския завод като Smart Factory, което стана факт в края на 2019 г.

Инж. Топчийска, Вие поехте управлението на умния завод на Schneider Electric в Пловдив през януари тази година. Какви са предизвикателствата пред управляването на такава структура?

Основното очакване пред умната фабрика е непрекъснатото подобряване на процесите. Екипът на Шнайдер Електрик България свърши много работа и беше отличен за нея с признанието "умна фабрика", и със сигурност ние се гордеем с това постижение. То поставя "летвата" за нашия екип още по-високо и очертава нови предизвикателствата в дългосрочен план. Едновременно с това в настоящата ситуация на извънредно положение в държавата, нашият основен фокус остава върху хората - запазване на тяхното физическо здраве, максимална грижа с акцент върху всички задължителни санитарни мерки, като екипът ни си се стреми гъвкаво и адаптивно да се справя с непредвидимата динамика на всеки нов ден.

Какви мерки предприема компанията при настоящите условия на пандемия, за да елиминира негативните последствия върху производствения сектор и да гарантира, че дейностите продължават да се осъществяват?

Ситуацията, пред която сме изправени със сигурност може да се определи като турбулентна в много и различни направления. В Шнайдер Електрик България избираме да се грижим за хората си, като спазваме всички официални предписания и си сътрудничим с контролните органи. Стремим се същевременно да сме отговорни към бизнеса, за да имаме какво да предложим на екипа и след края на настоящата ситуация.

Schneider Electric започна да предлага безплатно онлайн енергийно обучение

Schneider Electric започна да предлага безплатно онлайн енергийно обучение

В Schneider Electric Energy Univeristy са достъпни 200 курса на 14 езика

В каква степен производството в завода в Пловдив е автоматизирано и върху внедряването на какви иновативни технологии от Индустрия 4.0 работите в момента в този непрекъснат процес?

65% от процесите ни са автоматизирани, а нашите собствени технологии са гръбнакът на умната фабрика. В центъра е IoT платформата на Schneider Electric - EcoStruxure. Чрез нея управляваме енергията във фабриката, самата сграда с всичките й системи, както и редица процеси в производството. За всичко това имаме изграден демонстрационен център, в който посетителите и клиентите имат възможност за интеракция с демо версии на наличните софтуери, както и практически да се запознаят с част от функциите на нашите продукти

Какво означават тези постижения и по какъв начин издигат производствената мощност в Пловдив на глобалната карта на френската компания?

Предприятието в Пловдив винаги е било на глобалната карта на корпорацията, защото тук работим по най-висок стандарт от самото откриване. В света има доста наши фабрики, които са в процес на smart factory сертификация, но на този етап в Европа с този статут е само още едно предприятие във Франция, като ние сме единствената умна фабрика за цяла Източна Европа.

До какви спестявания са довели вложенията?

Решенията за внедряване на дадена технология при нас не се взимат самоцелно заради smart factory статута. Основна е бизнес ползата и очакването инвестицията да се изплати в рамките на две години. Това е съвета ни и към клиентите, които внедряват EcoStruxure системи - обследването, което правим предварително показва какво ниво на спестяване може да се очаква и съответно дава отговор дали това е добро бизнес решение.

Schneider Electric се присъединява към инициативата EV100 за ускорено преминаване към пълна електрическа мобилност

Schneider Electric се присъединява към инициативата EV100 за ускорено преминаване към пълна електрическа мобилност

А от колко време ръководството работи за неговото постигане.

Самият smart factory проект ни отне по-малко от година, но това се дължи на факта, че обичайният подход към работата при нас е следвал правилната логика дълго време преди това. Успехът на проекта се дължи на мотивацията на екипа и желанието им да направят нещо иновативно и различно, както и да покажат, че в България има място за автоматизация, дигитализация, и прилагане на нови технологии.

По какъв начин наличието на завод с този сертификат се отразява на индустриалната среда в страната като цяло?

Безспорно има положителен ефект върху цялостната среда в България. Колкото повече умни фабрики има у нас, толкова по-привлекателна за инвестиции ще бъде средата тук - ще има повече високо квалифицирани хора, които ще виждат перспектива за интересна кариера и нови знания. Преди години също лийн беше нова дума в местната индустриална общност, а сега всички говорят за това. Вярвам, че след време у нас ще има и много умни фабрики.

Разкажете за иновативните системи, разработени от самата Schneider Electric, които са имплементирани в завода.

Системата за управление на сградата - EcoStruxure Building - и софтуерът ни за енергиен мениджмънт - EcoStruxure Power Monitoring Expert - събират и визуализират данни, така че да разполагаме с информация в реално време, въз основа на която да взимаме решения. Това важи също така и за SCADA системата, която дава възможност за пълен мониторинг на цялото налично оборудване.

Заводът на Schneider Electric в Пловдив има нов директор

Заводът на Schneider Electric в Пловдив има нов директор

За първи път фабриката в българския град ще бъде управлявана от жена

Приложението EcoStruxure Augmented Operator Advisor подобрява оперативната ефективност с разширена реалност. Дава възможност на операторите да наслагват текущите данни и виртуални обекти върху шкаф, машина или завод.

EcoStruxure Machine Advisor - е новата платформа за цифрови облачни услуги. Тя дава възможност на производителите на машини да предоставят нови услуги на операторите на машини за всяка инсталирана машина във всеки производствен обект по света.

Всяка една от тези системи ни дава възможност да разполагаме с цялата ни необходима информация по всяко време. Точно поради тази причина и хората от завода, които бяха пряко ангажирани с внедряването имат възможност да вършат работата си от разтояние (каквато е и ситуацията в момента) без това да се отразява на производителността.

Какви са следващите цели, които фабриката в Пловдив ще преследва?

Веднага щом обстановката позволява, ни предстои откриването на демонстрационната зона. В бъдеще ще се стремим да сме по-отворени към света, така че всички интересни технологии, които са внедрени при нас, да могат да бъдат разглеждани от посетители.