Производителите на електрически автомобили трябва да се заемат с употребяваните батерии и да изградят съоръжения за тяхното събиране и рециклиране. Това предвиждат нови правила на китайските власти, като част от усилията им за справяне с нарастващите отпадъци в сектора, предава Reuters.

Китай, който започна да промотира електрическите автомобили през 2009 г., има за цел да стане доминиращ световен производител, тъй като се стреми да ограничи вредните емисии от превозни средства, да повиши енергийната сигурност и да насърчи високотехнологичните индустрии.

Но с производство на литиеви батерии, което е с 50% повече през 2017 г. и отпадъци, достигащи 170 000 тона тази година, правителството бърза да подобри възможностите за рециклиране и да премахне нарастващия източник на замърсяване.

Китайското министерство на промишлеността издаде "междинни" правила, които възлагат на производителите на автомобили отговорността за батериите и изискват от тях да създадат канали за рециклиране и пунктове за обслужване, където старите батерии могат да бъдат събирани, съхранявани и изпращани на специализирани рециклиращи компании.

Автопроизводителите трябва да създадат и мрежа за поддръжка, която да позволява на потребителите да ремонтират или подменят старите си батерии по удобен начин.

Трябва също да бъдат приети мерки, насочени към стимулиране на добрите практики сред потребителите, включително субсидии или договори за обратно изкупуване на батерии.

Заедно с производителите на акумулатори и търговските им единици, производителите на автомобили трябва трябва да създадат система за "проследимост", която да позволява идентифицирането на собствениците на изхвърлените батерии.

Производителите на акумулатори се насърчават да наложат стандартизирани и лесни за демонтиране дизайни на продуктите, за да подпомогнат автоматизирането на процеса на рециклиране. Те трябва да осигуряват и техническо обучение на автомобилните производители за съхраняване и демонтиране на стари батерии.