Преглед на режима на осем свободни професии* показва, че към края на 2021 г. в България те са силно регулирани както за навлизане в професията, така и при упражняването им след това. Това е основният извод от анализ на Инстиута за пазарна икономика (ИПИ).

Според икономистите тези регулации затварят пазара за нови професионалисти, което ограничава конкуренцията и възпира обновяването на професията. 

Кои професии ще изчезнат заради роботите? И то по-скоро, отколкото предполагаме

Кои професии ще изчезнат заради роботите? И то по-скоро, отколкото предполагаме

Вероятно още до 10 години много професии ще останат в историята

Най-силно регулираните професии

са тези на адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители, при които от общо 15 изследвани изисквания се прилагат 14. Най-леко регулирани са представителите по индустриална собственост (5) и независимите оценители (9).

Снимка 571985

Изследването на ИПИ показва още, че част от законовите изисквания не се прилагат задоволително от професионалните организации, което демонстрира тяхната безполезност в тази им роля.

Ето кои са най-високоплатените професии в Америка

Ето кои са най-високоплатените професии в Америка

В топ 10 всички са от сферата на здравеопазването

Редица изследвания и доклади на ЕК и ОИСР показват, че регулирането на свободните професии в много страни, включително и България, е твърде тежко и се нуждае от реформи. Отделни страни в Европа демонстрират, че по-леката регулация е от полза не само за крайните потребители, но и за упражняващите професиите.

Според ИПИ у нас е препоръчително премахването на ограничението за брой представители, защото е остаряло като концепция, необходимост и икономическа целесъобразност ограничение за нотариуси и частни съдии изпълнители.

А също и отпадането на ограничението за местоположение - регламентация, характерна за юридическите професии (адвокати, нотариуси и ЧСИ). Дигитализирането на предоставянето на услуги и на възможността за контрол обезсмисля това ограничение и то следва да бъде преразгледано, отбелязват от ИПИ.

Проучване: Кои са петте най-скучни и петте най-вълнуващи професии в света

Проучване: Кои са петте най-скучни и петте най-вълнуващи професии в света

Според анкетираните, хората заемащи тези "скучни" работни места, са некомпетентни в много други сфери

Според икономистите е необходимо и освобождаване на цените - при шест от осемте професии има минимални или фиксирани цени, което не позволява потребителите да се възползват от свободната конкуренция на доставчиците.

"Картелизирането на гилдиите и предоставянето на власт на съсловните организации да определят цените на услугите е във вреда на потребителите", категорични са от ИПИ.

5 професии, за които преди 20 години не сме и предполагали, че ще съществуват

5 професии, за които преди 20 години не сме и предполагали, че ще съществуват

Някои дори изглеждат странно

*Адвокати, архитекти, инженери, нотариуси, одитори, независими оценители, представители по индустриална собственост (ПИС) и частни съдебни изпълнители (ЧСИ).