Комисията за регулиране на съобщенията даде задължителни указания на Vivacom да не прилага цените за достъп до пасивната си подземна инфраструктура, които телекомът въведе от началото на 2023 г. Решението дойде след искания на 8 други предприятия от телеком сектора, които твърдят, че поскъпването с около 25% е неоснователно.

Регулаторът посочи редица слабости в обосновката за "индексирането" от страна на Vivacom, а становищата на страните по случая показват ясно, че добрият тон в телекомуникационния сектор вече отдавна е изоставен.

Контекст: Пасивната подземна инфраструктура или т.нар канална мрежа е от изключително голямо значение за телекомуникационните компании. По закон в населени места с над 10 000 души те не могат да разполагат трасетата си въздушно, а и залагането им в шахти гарантира по-висока надеждност и по-лесна поддръжка.

По-голямата част от каналната мрежа е строена по времето на БТК и така се оказа собственост на Vivacom. Всеки оператор с такава инфраструктура може да предоставя достъп на останалите желаещи срещу определено заплащане. В края на миналата година Vivacom обяви, че индексира цените за тази услуга с приблизително една четвърт, което е и причина за настоящото производство.

София оплетена от паяжини с кабели

София оплетена от паяжини с кабели

В столичния квартал “Яворов” по дърветата и уличните лампи висят цели снопове

Какво казват засегнатите: Недоволни от новите условия са Националното сдружение на кабелни оператори "Клуб 2000" (представляващо "Линейни мрежи" ООД, "Кабелна телевизия Делта" ООД, "Мултимедиа - БГ" ЕООД и "Видеосат Нове" ООД), "Телекабел" АД (чрез Сдружение "Браншова асоциация на българските телекомуникационни оператори"), "A1 България" и "CETIN България" (инфраструктурната част от телеком бизнеса на PPF у нас - б.р.).

Доводите в писмата им в голяма степен се припокриват. Според операторите Vivacom калкулира цените си на база на некоректна методика, която противоречи на нормативната уредба и без съществуването на реален механизъм за индексация. За целта е използван превратно Индексът на потребителските цени на НСИ, който според тях не може да се използва директно за промяна в тарифите за достъп.

Рязането на кабели по стени и покриви започва на 17 април

Рязането на кабели по стени и покриви започва на 17 април

Ще се спира токът на незаконните GSM клетки, като е дадена възможност на операторите това да става по график, за да обслужват клиентите си, обяви регионалният министър Лиляна Павлова

Цитират се и официалните отчети на Vivacom, от които се вижда, че разходите за персонал не растат, а намаляват. По отношение на перото "амортизация" на каналната мрежа пък операторите отбелязват, че е важен въпрос дали тя не е на повече от 40 години - защото това би означавало, че инвестицията в нея вече е изплатена, а в цената на ползване трябва да влизат само разходите за ремонт и поддръжка през последната приключила финансова година. При всяко положение, пише в писмата, не може с амортизацията да се оправдае 25-процентово увеличение.

От A1 посочват, че с решение от 2011 г. КРС е приела, че поне 48% от каналната мрежа още тогава е била напълно амортизирана.

Прекъсванията на интернет по света струваха на световната икономика $5,5 милиарда през 2021 г.

Прекъсванията на интернет по света струваха на световната икономика $5,5 милиарда през 2021 г.

Най-тежко засегната е била иикономиката на Мианмар

"Увеличението, направено мимоходом, без адекватно по време предизвестие и влизащо в сила едва един месец след публикуване на сайта на Vivacom, и близо две седмици след уведомлението по електронна поща, категорично не е в съответствие с изискването за прозрачност, пропорционалност, справедливост и разумност (...) Няма възможност за анализ на съществуващите договори с клиенти на CETIN и юридическите възможности, които тези договори дават, включително за промяна в условията и в частност в цените им, за предоговаряне и срещи с клиенти, за търсене и прилагане на разумни бизнес алтернативи, доколкото такива изобщо съществуват в контекста на консолидациите на пазара на електронни съобщителни услуги от последните няколко години, инициирани точно от Vivacom, някои от които в момента са в процес на проверка", отбелязват и от CETIN.

CETIN България придобива "София Комюникейшънс" и "Ракком"

Свързана с Теленор компания придобива "София Комюникейшънс" и "Ракком"

С придобиването CETIN България разширява не само екипа, но и обхвата на услугите, които предлага на бизнеса

И допълват, че достъпът до тази инфраструктура е ключов "за цялостната дейност на CETIN и услугите на дребно, които CETIN предоставя на своите клиенти, в конкуренция с аналогични услуги, предоставяни от Vivacom".

Какво казва Vivacom: Липса на доказателства и злоупотреба с права виждат от Vivacom в изпратените до КРС писма от другите компании от сектора. "Vivacom не прави нищо допълнително и/или по-различно от актуализиране на цените на база на процента на инфлация, изчислен от НСИ", категорични са от телекома.

Допълват, че и те, и A1, и CETIN са въвели в общите си условия за достъп до пасивна инфраструктура клауза за индексиране на цени - а сега се твърди, че това е незаконосъобразно.

Vivacom също вдига цените заради инфлацията

Vivacom също вдига цените заради инфлацията

КЗП смята увеличението с темпа на инфлация за две години за незаконно

"А1 представяло тенденциозно, необосновано и последователно доказателства единствено в защита на собствения си икономически интерес, но не и с цел разкриване на обективната истина", отговарят те директно на един от преките си конкуренти.

По адрес на CETIN са следните коментари: "От страницата на CETIN в интернет е видно, че предприятието не е изпълнило нито едно от задълженията си за прозрачност при предоставяне на услуги на дребно, съгласно Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. Всички тези факти сочат, че (а) или CETIN не предоставя услуги на дребно и довода в тази връзка е несъстоятелен (б) или предприятието признава в искането си до КРС, че извършва дейност в нарушение на няколко акта. Дори да се приеме, че CETIN предоставя такива услуги, то предприятието би следвало да е наясно с възможността за индексиране на цените за достъп до пасивна инфраструктура спрямо инфлационния индекс и да предвиди това в договорите си на дребно".

Заради инфлацията: Vivacom вдига таксите

Заради инфлацията: Vivacom вдига таксите

Промяната ще бъде отразена в сметките за февруари

От Vivacom цитират и по-ранни анализи на КРС, според които БТК притежава малко над 50% от селищната подземна канална мрежа, а когато се разглежда периодът 2013 г. - 2017 г. конкурентите ѝ са изградили почти 14 пъти повече пасивна подземна инфраструктура в сравнение с бившия държавен телеком. Всичко това според компанията "е показателно за това, че възможностите на предприятията за предоставяне на услуги и достъп до клиенти не са ограничени или възпрепятствани".

ВАС върна за преразглеждане в КЗК сделката между Vivacom и "Нетуоркс-България"

КЗК разреши на Vivacom да придобие един от най-големите доставчици на интернет и телевизия в Северна България, но ВАС не е съгласен

Антимонополната комисия ще трябва да преразгледа решението си

Какво казва КРС: От регулатора отбелязват, че липсва аргументация за решението на Vivacom да приложи максималния възможен размер на индексацията - 25,3%.

"Индексирането следва да отразява реалното влияние на инфлацията върху тези разходи и мрежовият оператор следва да предостави на органа по споровете съответните доказателства за това. За да бъде спазено законовото изискване в настоящата процедура, КРС изиска от Vivacom двукратно информация за разходите, обосноваващи предложеното изменение на цените. В рамките на производството такава информация не е предоставена от страна на Vivacom", пишат от КРС и допълват, че и в петте си становища по спора дружеството не е предоставило доказателства за реално увеличение на разходите си, свързани с дейността по предоставяне на достъп и поддръжка на подземна канална мрежа.

КРС прави обществено обсъждане на свое решение за 5G... отпреди 2 години

КРС прави обществено обсъждане на свое решение за 5G... отпреди 2 години

Така регулаторът изпълни решението на съда, според което големите телекоми са получили честоти за мрежите си противозаконно

От регулатора допълват, че от отчетите на Vivacom не се вижда еднозначна тенденция на повишаване на разходите.

При прегледа на общите условия не е установен конкретен механизъм, чрез който да се формира индексацията и така тя може да стане "по субективна преценка" и без предвидимост за останалите на пазара. Така според КРС може да се стигне до изкуствено задържане на нивата на цените за дълъг период от време и след това да се предизвика "пазарен шок" с рязко увеличение.

По този начин според комисията се застрашава стабилността на сектора заради голямата важност на подземната инфраструктура за предоставянето на интернет, телевизия и мобилни услуги, но също така може да намали конкуренцията и в крайна сметка да доведе до по-високи цени за крайните потребители.

Какво следва: КРС разпорежда предварително изпълнение на решението, като според него Vivacom трябва да запази цените си, валидни до 31 декември, да прецизира общите си условия с механизъм за индексиране на база инфлацията за не повече от година назад и да възстанови на останалите страни по производството заплатените такси за разглеждане на исканията.

"Изпълнението на настоящото решение и уреждането възникналите облигационни отношения по повод вече направени плащания към Vivacom след тази дата (31.12.2022 г.) следва да се решат доброволно по общия ред", пишат от КРС. Предварителното изпълнение се обосновава с това, че "от забавата при изпълнението, в случай на обжалване, може да последва значителна или трудно поправима вреда и че съществува опасност, че изпълнението на акта може да бъде осуетено".

Решението и предварителното му изпълнение могат да бъдат обжалвани пред Административен съд София - град.

Още нещо: На относително дипломатичния тон в отношенията между водещите телекоми у нас беше сложена точка преди няколко месеца, след като стана ясно, че Viva Corporate на бившия член на надзора на Vivacom Спас Русев ще придобие "Булсатком".

Собственикът на Vivacom - Slovenia Broadband, която е собственост на United Group, обяви намерението си да закупи мобилните кули и оптичната мрежа на големия телевизионен и интернет доставчик, като от Yettel поискаха КЗК да стопира тази сделка и да я обедини с производството си за промяната в контрола върху "Булсатком".

Yettel поиска забрана за придобиването на "Булсатком" от "Словения Броудбенд"

Yettel поиска забрана за придобиването на "Булсатком"

Телекомът официално е сезирал Комисията за защита на конкуренцията за опасност от нездравословна концентрация на пазара

От United Group реагираха остро, като заявиха, че на практика се иска антимонополният орган да наруши закона. "Струва си да отбележим, че Yettel България иска от КЗК да наруши законите на България с цел да защити собствените си интереси. Преди стъпването на United Group в България, Yettel България беше фокусирана върху високите си печалби без да инвестира в развитието на бизнеса си. Сега, изведнъж, след като United Group навлезе на пазара и създаде конкурентна среда, Yettel България започна да проявява претенции към нашите действия", се казваше в позицията на дружеството.

Юнайтед груп реагира остро на поисканата от Yettel забрана за придобиването на "Булсатком"

Юнайтед груп реагира остро на поисканата от Yettel забрана за придобиването на "Булсатком"

Ето и какво е становището им

Все пак обаче КЗК конституира Slovenia Broadband като страна по производството с мотива, че United Group чрез заем е осигурила на Viva Corporate част от финансирането за сделката.