Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби мобилния оператор А1 с 804 340 лева по жалба на търговеца Handy, с който телекомът имаше дългогодишни търговски отношения.

Санкцията е наложена заради необосновано прекратяване на договорните отношения с Handy, която бе дилър на услуги на оператора и това бе основна дейност, носеща повече от две трети от приходите ѝ. След внезапното прекратяване на договора, търговската верига се видя принудена да прекрати дейност.

Handy се жалва в КЗК от А1

Handy се жалва в КЗК от А1

За случай на злоупотреба с по-силна позиция при договаряне

Договора и спора по изпълнението му

От решението на КЗК, от която са заличени голяма част от данните, тъй като представляват търговска тайна, все пак става ясна причината за спора между дългогодишните партньори.

Handy, по подобие на други компании у нас, имащи подобен вид отношения с мобилни оператори, е получавала средства от А1 срещу сключен брой нови договори за услуги на телекома, както и за подновяването на съществуващите. Операторът е субсидирал и продажбите на устройства при сключването на договор с абонат.

Съгласно договора, Handy е трябвало да осъществява предварително определен брой активации и подновявания, за да постигне заложените цели. Те са били изчислявани на тримесечие и на годишна база, като именно тук се крие и един от причините за спора.

А1 е открила, че за постигането на целите служителите на Handy, са убеждавали абонати на оператора да прекратяват настоящите си договори и да сключват нови. Handy отрича тези твърдения.

Постигнати ли са заложените в договора цели?

А1 прекратява едностранно договора с Handy на база твърдение, че компанията не е успяла да постигне заложените в договора цели. Според предоставените на КЗК справки това твърдение се оказва невярно, а "всички отчети на Handy за изпълнение на заложените цели за съответното тримесечие на 2017 г. са приети от А1 без забележки и възражения". Телекомът дори е изплатил бонус за изпълнение, надвишаващо минималните цели.

Освен това, според договора, основания за прекратяване може да има при непостигане на резултатите за цялата година, а не само за отделно тримесечие.

В крайна сметка КЗК приема, че Handy е спазила тази част от договора.

Веригата Handy спира работа и затваря офисите си в страната

Веригата Handy спира работа и затваря офисите си в страната

Операторът "Мобилтел" прекратил договора си с компанията през март

Разминаването всъщност идва, тъй като "от общия брой услуги е изваден този за прекратените услуги, за които абонатът не е заплатил цялостно или частично дължимите суми" (т. нар. в индустрията "чърн"), се разбира от решението на КЗК.

Изключването им от общите постигнати цели обаче не съответства на договора. Освен това Комисията не вижда доказателства за практиката за прекратяване на договорите на настоящи абонати с цел сключването на нови, както и за това, че служителите на Handy са призовавали клиентите да спират договорите след отчитането им.

Самото обвинение на Handy е в злоупотреба с по-силна позиция при договаряне и е прието от КЗК. След едностранното разваляне на договора от страна на А1 търговската дейност на Handy на практика е прекратена без никаква перспектива за възстановяването ѝ, пише в решението, което може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.