1,12 млрд. лв. е съвкупният ефект от дейността на Лидл България върху българската икономика. Това сочи докладът на Института за пазарна икономика (ИПИ), представящ оценка за социално-икономическото въздействие от дейността на компанията върху икономиката на страната за 2019 г. Той бе представен на 10-годишнината от стъпването на германския гигант у нас.

"Съвкупният ефект от дейността ни, възлизащ на 1 121 000 000 лв., е повод за огромно удовлетворение за целия екип и, сигурна съм, за всеки наш служител, който може да види прякото отражение на своята работа. Условно нарекохме този резултат Ефектът Lidl. За нас това въздействие показва колко значими могат да бъдат ползите от дейността на една компания върху икономиката на страната, когато тя работи като отговорен и прозрачен инвеститор, данъкоплатец, работодател и бизнес партньор", коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

52% по-високи заплати от средните

За 2019 г. Лидл България реализира 3.3% от оборота в сектора на търговията на дребно с едва 1.3% от наетите в него. Това обяснява защо веригата предлага едни от най-високите нива на заплащане в бранша, с което оказва пряко въздействие върху пазара на труда в сектора, пише в доклада. През 2019 г. Лидл България е работодател на 2700 служители, като тяхното заплащане е с 52% по-високо от средната заплата за страната и със 72% по-високо от средното възнаграждение в сектора на търговията на дребно. Приносът на компанията като работодател се илюстрира и от факта, че едно работно място в Лидл България допринася за 4,5 допълнителни работни места в икономиката.

40 млн. лв. износ на български стоки

Компанията си партнира с над 260 български производители. За последните 5 години приходите на 25-те най-големи от тях са нараснали със 77%, служителите им са се увеличили с 20% и едновременно с това, благодарение на партньорството си с Lidl, само за 2019 г. те са реализирали износ на български стоки на стойност 40 млн. лв. Впечатлява и фактът, че 350 млн. лв., или 58% от всички разходи на компанията в страната през 2019 г., са именно за доставка на стоки от български производители.

3,6 млн. лв. платени местни данъци

На регионално ниво дейността на Лидл България оказва най-голямо влияние - като принос към общинските бюджети (данъци), осигуряване на заетост и ниво на възнагражденията както в големите, така и в малките градове. Компанията е сред един от най-значимите данъкоплатци за общинските бюджети. За 2019 г. общият обем на платените местни данъци и такси е 3,6 млн. лв.

Веригата оказва значителен ефект и по отношение на заетостта и нивото на възнаграждения. Двете логистични бази на веригата - в с. Равно поле и в с. Кабиле, осигуряват работа съответно на 1,6% от заетостта в община Елин Пелин и 5,4% от заетостта в община Тунджа. Те предлагат и много добри възнаграждения, като разликата спрямо средните заплати в двете общини са 24% в община Равно поле и 65% в община Тунджа.

Какво включва анализът на социално-икономическото въздействие на Лидл България?

В основата на направения анализ е разбирането, че всяка компания има преки и непреки ефекти от своята дейност.

Преките ефекти от дейността на Лидл България за 2019 г. са на стойност 614 млн. лв. В тях се включват всички разходи, които компанията прави в страната: разходи за стоки от български производители (включително за износ) - 390 млн. лв., разходи за услуги - 108,5 млн. лв., разходи за нетни възнаграждения за служителите - 55 млн. лв. и разходи за инвестиции - 60,5 млн. лв.

Извън преките ефекти, които дейността на Лидл България създава, за 2019 г. компанията е внесла близо 29 млн. лв. данъци и осигуровки. Непреките ефекти от дейността на Лидл България за 2019 г. са на стойност 507 млн. лв.

Когато Лидл България плаща за доставка на стоки, за строителство, за различни услуги или материали, всеки от партньорите на свой ред разширява дейността си, като плаща повече за труд, за суровини и материали, за необходимите за дейността услуги към своите партньори. Така с дейността си българските доставчици създават допълнително търсене на суровини, материали и услуги, което мултиплицира създадените преки ефекти. Създадените непреки ефекти за 2019 г. през доставчиците на Lidl възлизат на 475 млн. лв.

Заедно с това, служителите на Лидл България използват доходите от възнагражденията си за потребление на стоки и услуги, което мултиплицира стопанското въздействие по веригата на стойността в националната икономика с допълнителни 32 млн. лв.

Kaufland е допринесла с 1 милиард лева за българската икономика през 2019-а

Kaufland е допринесла с 1 милиард лева за българската икономика през 2019-а

Компанията поддържа пряко и косвено над 31 000 работни места, сочи доклад за ефекта на дейността ѝ у нас