България изнася около 15% от общия капацитет брашно, което произвежда. Това заяви изпълнителният и търговски директор на „ГудМилс България” Илия Великов при отбелязването на 30-годишнината на най-голямата мелница в страната „София Мел”. Експортът е насочен предимно към Румъния и Гърция, защото „колкото повече пътува брашното, толкова по-непродаваемо става”. Великов добави, че у нас няма внос на суровината.

Потреблението на брашно в българското домакинство е спаднало с 2,3 % на годишна базa. По Великден количеството консумирано брашно нараства с 20-28 на сто.

Великов добави, че над 90% от използваната пшеница за брашно е българска. На този пазар обаче има значителен дял на „сивия сектор” – над 60 процента.

На церемонията компанията обяви планове да инвестира над 5,5 милиона лева в производствения си парк в София. Там се намира и една от най-големите мелници на Балканския полуостров – „София Мел”. Средствата ще бъдат вложени в редица съвременни системи и технологии, които ще подобрят производствения процес във фабриката и лабораторията на компанията.

Само за периода 2010-2015 г. дружеството е вложило над 5 милиона лева в нови машини и съоръжения и към днешна дата мелницата е изцяло оборудвана с техника на швейцарската фирма „Бюлер”.

Снимка 225858

Източник: ГудМилс България

Производственият парк на компанията е разположен на площ 50 000 кв. м. и се състои от три независими линии за смилане с обща производителност 750 тона зърно на денонощие, бетонов силоз за зърно с вместимост 40 000 тона, бетонов силоз за млевни продукти с вместимост 11 000 тона и склад за готови продукти от 4 000 кв. м.

„ГудМилс България” е създала земеделска програма за изкупуването на хлебна пшеница. Дружеството ежегодно предоставя 300 тона семена на български земеделци, като след това изкупува получената от тях реколта. Програмата включва земеделци от районите на София, Враца, Монтана, Кнежа и Плевен, а общата засята площ се равнява на 14 600 дка.

Фабриката е създадена през 1986 г. и е със 100% държавна собственост до 1996 г., когато дружеството се предлага за приватизация. През 2000 г. мажоритарният пакет от акции се придобива от гръцкия мелничарски холдинг „Лулис Груп”, който преименува завода на „София Мел”. През май 2009 г. австрийското дружество LLIEuromills придобива 100% от капитала на дружеството и три години по-късно едноличният собственик на капитала се преименува на GoodMillsGroup. Тогава мелницата става „ГудМилс България” ЕАД.

GoodMillsGroup упражнява своята дейност в 7 европейски държави и притежава 25 мелници, които преработват над 2,7 млн. т. зърно и генерират около 1,6 млрд. лв. оборот на година.