От началото на годината индексът на сините чипове SOFIX е добавил близо 3% към стойността си. По-важното обаче - от техническа гледна точка бе даден позитивен сигнал за инвеститорите, след като стойността на индекса се върна над 50-седмичната си пълзяща средна величина.

Когато за последен път видяхме подобен сигнал, той постави официален край на корекцията, продължила близо две години до лятото на 2016-та година. Тогава, след като се повиши над тази средна величина, индексът вече никога не се върна под нея и регистрира ръст от 70% в следващата година. Разбира се, добре е инвеститорите да помнят, че случвалото се в миналото в никакъв случай не е гаранция за бъдещото представяне на един актив. И не бива да залагат само въз основа на историческото представяне.

Сега на инвеститорите им остава да следят дали SOFIX ще намери сили да се задържи трайно над 50-седмичната си средна, което да бъде последвано от следващия позитивен сигнал за край на негативния тренд - "златно пресичане" на две пълзящи средни (преминаване на 50-седмичната пълзяща средна над 200-седмичната такава).

За да се случи това 50-периодната средна, която в момента е при 572 пункта, трябва да се повиши над 200-периодната, при ниво от 596.3 пункта. А за това ще е необходимо индексът да се повиши над 600 пункта и да сезадържи трайно над посоченото ниво!

По-смелите инвеститори обаче (спекулантите), вече гледат по-дръзко на пазара и едва ли ще чакат златно пресичане, преди да се върнат към него. А кои може да са интересните инвестиционни алтернативи, при една добра 2020-та година за изстрадалите инвеститори на БФБ? Веднага поглеждам към това от няколко ъгъла... (които отново са базирани предимно на историческо представяне и не бива да се разглеждат, като съвет за покупка, или продажба на активи).

На база историческо представяне при цикли на повишение

Един от начините е - инвеститорите да погледнат към представянето на компонентите на индекса SOFIX по време на периоди на силен ръст, следващи дълги и продължителни корекции, като настоящата (която е най-дългата в историята и продължава вече близо две години и половина).

И за целта поглеждам към два исторически периода, които според мен наподобяват на текущата ситуация. Става въпрос за периодите от 23-ти юни 2012-та година, когато индексът регистрира дъно от 286 пункта, до 23-ти февруари 2014-та година (година и осем месеца), когато индексът бележи най-висока стойност от 599 пункта (повишение от 109%), който става реалност след корекция от 37%; и периода от 23-ти май 2016-та година (с дъно от 432 пункта) до 23-ти август 2017-та година (година и три месеца), когато бива достигнат връх от 733 пункта (повишение от близо 70%), след корекция от 32.2%.

За първия период най-поскъпнали са акциите на Първа Инвестиционна Банка. Те са добавили 165% по време на повишението от дъното до върха, при ръст за индекса от близо 110%, или над 1.5 пъти повече от ръста на SOFIX.

Следват две компании с почти еднакво повишение - от около 158%, в лицето на Холдинг Варна и Централна Кооперативна Банка.

Още три компании бележат повишение по-голямо от това на SOFIX - Трейс Груп Холд, Стара Планина и Химимпорт (две от тези компании вече не са в състава на индекса на "сините чипове"). Малко под чертата остават акциите на Монбат, които удвояват стойността си.

Вторият разглеждан период се оглавява по ръст от акциите на Доверие Обединен Холдинг, поскъпнали 3.8 пъти. Интересен е фактът, че тази позиция бе единствената със загуба през първия проследен период (загубила над 12% от стойността си).

За сметка на това обаче, акциите на Първа Инвестиционна Банка, са втората най-повишила се позиция, през втория период, добавили 200% към стойността си, или близо три пъти повече от повишението на индекса SOFIX, което е било в размер на около 70%.

Следват още две имена, които присъстват и при първия период - Стара Планина Холд и Централна Кооперативна банка с повишения съответно от 110 и 100%.

Само още две позиции се представят по-добре от SOFIX през разглеждания период и това са Химимпорт и Софарма. От тях само Химимпорт се представя по-добре от индекса и през първия разглеждан период.

На база на залог кой ще е "белият лебед"

Няма как да не отбележим, че почти всеки период на по-сериозно повишение на индекса се повежда от така да го наречем един "бял лебед". Това, условно можем да наречем фактор, който до голяма степен допринася за първоначалния ръст на индекса (поведен традиционно от спекулантите), който в последствие убеждава целия пазар, че е време да се инвестира, а масовите инвеститори се включват последни, водени от FOMO-ефекта (страхът да не изтърват нещо голямо).

През 2016-та година "белият лебед" бе въвеждането на индексният фонд на Експат върху SOFIX. А дали сега това няма да е предстоящото повишение на капитала на Първа Инвестиционна Банка?

Обяснявам накратко...

Съгласно публикуваното на сайта на борса уведомление, банката планира да увеличи общия номинален размер на капитала си от 110 000 000 лева, на до 150 000 000 лева, чрез издаване на до 40 000 000 нови обикновени, поименни, безналични акции с право на един глас в Общото събрание, всяка една с номинална стойност в размер на 1 лев, и емисионна стойност в размер на 5 лева.

Целта на увеличението?

Първа инвестиционна банка възнамерява да използва допълнителния капитал за изпълнение на стратегията си за кредитиране на малък и среден бизнес и граждани.

Въпросителните?

За тези, които са прочели внимателно цялото уведомление обаче, най-вероятно им се е натрапила частта от него, в което се казва - "Емисионната цена на новите акции е възможно да претърпи промени, като в този случай ще бъде своевременно оповестена в проспекта или допълнение към проспекта на емитента, преди публикуване на съобщението за начало на публичното предлагане."

Тоест, инвеститорите е рано да приемат, че емисионна цена от 5 лева е зададена окончателно. Както се казва още в уведомлението - "Окончателната емисионна цена ще бъде определена в резултат на проведен маркетинг на емисията, съобразен с нормативните изисквания и може да се различава от оповестената цена."

Какви са възможностите?

Инвеститорите в ПИБ си задават много въпроси. Дали това увеличение на капитала няма да е начин за влизане на нов голям акционер в банката? Ще запазят ли настоящите основни акционери дела си и мн. др.

И докато на дребните инвеститори им предстои решението дали да се възползват и упражнят правата си - съгласно уведомлението 2.75 права ще дават възможност за записване на една нова акция (което до голяма степен ще се определи от цената на акциите в близко бъдеще), най-вероятно тепърва ще предстои да виждаме. При всички положения обаче, инвеститорите не са особено убедени в успеха на начинанието, предвид на факта, че цената при която се търгуват акциите на банката е около 3.4 лева за брой.

Въз основа на фундамента и финансовите съотношения

Някои инвеститори все още могат да си мислят, че на борсата се търгуват очаквания, или че фундаментът на една компания и бъдещето пред нея, или пък финансовите й оценки и изплащаните дивиденти, определят цената на акциите й.

Всичко те могат да се заровят дълбоко в балансите на компаниите (които излизат с два месеца закъснение) и да си мислят, че подбраните от тях активи са правилните.

Къде този род "изчезнали" пенсионни експерти и анализатори биха видели интересни възможности? Сега ще се опитам да отгатна...

Сумарната печалба на компаниите от индекса на "сините чипове" се повишава с 19.3% за деветте месеца на тази година, спрямо същия период на миналата. В същото време общите приходи на компаниите от индекса нарастват дори още по-ускорено - с цели 34%.

Като изключим Еврохолд България, холдингът отчита консолидирана загуба, всички останали компоненти на SOFIX са на печалба за деветмесечието на миналата година, а съвсем скоро ще започнем да виждаме и неконсолидираните отчети за годината. Нещо повече, освен при две дружества - Албена АД и Индустриален Холдинг България, печалбата на останалите бележат повишение през миналата година.

С над 100% ръст във финансовия си резултат се отличават две от разглежданите дружества - Монбат (ръст от 158%) и Холдинг Варна (135%). При две дружества се бележи повишение от близо 50%, или повече в печалбата - Сирма Груп Холдинг (49.7%) и Централна Кооперативна Банка (77.6%).

Ръст от над 20% на годишна база, бележат печалбите на цели четири компонента от SOFIX - Адванс Терафонд (26.5%), Софарма (25.3%), Елана Агрокредит (24.8%) и Градус (24.2%). Печалбата на Фонд за Недвижими Имоти България се повишава с 16.4%.

По отношение на приходите на дружествата, почти цялото повишение се предопределя от ръста на приходите на Химимпорт, които нарастват с 40.8%, но с над 35 милиона лева, при повишение от близо 40 милиона лева в сумарните приходи.

И все пак, приходите на още две дружества от индекса бележат повишение с между 30 и 40% на годишна база - Адванс Терафонд (37.3%), Еврохолд България (32.3%). С над 20% се повишават приходите на Градус и Фонд за Недвижими Имоти България.

Както се казва... Всеки сам може да си прави изводите! При всички положения обаче, следващите два месеца ще са интересни на БФБ. В края на февруари ще видим консолидираните отчети, които ще очертаят истинската картина за тенденциите при резултатите на компаниите еза 2019-та година, като скоро можем да очакваме и повече информация за публичното предлагане на ПИБ от предстоящия проспект, когато бъде одобрен от КФН и оповестен за широките инвеститори с повече подробности и цената на предлаганите нови акции.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на акции