Онлайн услугите от рода на Netflix и Amazon Prime Video само за няколко години промениха драстично пазара за разпространение на видео съдържание.

А в следващите четири години оборотът на този бизнес не само ще се увеличава, но и приходите ще растат с по-бързи темпове от тези през последните четири години, твърдят от Strategy Analytics.

Оборотът от разпространение на видео, вкл. по онлайн канали и физически носители, и съпътстваща реклама възлиза на 70,2 милиарда долара през миналата година. Това е с 29,4 млрд. долара повече, отколкото през 2013 г., сочи докладът Home Video и OTT Video Forecast Global на аналитичната агенция.

Експертите очакват в близките четири години пазарът на видео услуги да нарасне с 36,3 млрд. долара и към 2021 г. да достигне 106,5 млрд. долара.

Онлайн видео услугите, които през 2013 г. заемаха 52% от приходите, увеличиха дела си до 84% през миналата година. Приходите от абонаментни видео услуги по заявка са нараснали с повече от една трета през 2017 г., като се очаква към 2021 г. да възлязат на 50 млрд. долара.

Физическите носители - дискове DVD и Blu-ray, на които през 2010 г. се падаха 76% от приходите във видео бизнеса загубиха позиции през последните години. По-конкретно, през 2017 г. техният дял падна до 16%.

Средните годишни приходи от платени видео услуги на едно домакинство варират значително: от 270 долара в Северна Америка, 75 долара в Западна Европа, 13 долара в Азия,7 долара в Източна Европа, до по-малко от 5 долара в Близкия Изток и Африка.