Анализаторите на Европейската комисия понижиха прогнозите си за производството на зърнените и маслодайните култури в Европейския съюз през селскостопанския сезон 2023-2024 година, информира sinor.bg.

Най-значима е корекцията при царевицата.чиято реколта вече се очаква на ниво 61,7 млн. тона заради силната суша в южните части на Европа при предвиждани 63 млн. тона преди месец. Добитото количество все пак ще остане над резултата от 52 млн. тона през изключително слабия сезон 2022-2023 година.

Оценката за реколтата от мека пшеница в ЕС е понижена с 300 хил. тона спрямо направената преди месец - до 126,1 млн. тона, като вече плътно се доближава до прибраните 125,7 млн. тона през миналия сезон. При ечемика оценката за реколтата е намалена със 100 хил. тона спрямо юлската прогноза - до 48,7 млн. тона, като през миналия сезон бяха прибрани 51,5 млн. тона.

Неблагоприятните корекции в производството на зърно по държави засягат най-вече Румъния (с 3,2%), а в по-малка степен - Франция, Италия, Полша и Германия.

Колкото до маслодайните култури, анализаторите на Еврокомисията понижиха оценката си за реколтата от рапица в ЕС през сезона с 300 хил. тона спрямо юлската - до 19,1 млн. тона, а за слънчогледа - със 100 хил. тона до 10,6 млн. тона.