Ръст на приходите с 2,4 процента до рекордните 1,3 милиарда лева през 2018 година отчете "Еврохолд България" АД. Активите на най-големия публичен холдинг по приходи в България растат с 5 процента до 1,4 милиарда лева, съобщиха от компанията.

В същото време обаче оперативната печалба намалява с 9 процента на годишна база до 52,28 милиона лева, а нетната - с 26 процента до 18,15 милиона лева. Това се дължи на по-ниските маржове на застрахователния бизнес.

Ръстът на приходите се дължи вече на увеличения обем продажби в автомобилния сегмент на групата, представен от "Авто Юнион" АД - един от най-големите дилъри и вносители в България. Благодарение на двуцифрения ръст, оперативните приходи от този бизнес растат с 11 процента до 237 милиона лева. Лизингът и бизнесът с управление на активи, концентрирани в "Евролийз Груп" АД и "Евро-Финанс" АД, също допринасят положително като приходите от тези два сегмента се увеличават съответно с 9% и 2% на годишна база.

Същевременно намаляват приходите от застрахователна дейност - с 2 процента до 987 милиона лева, като тези цифри изключват разрастващия се бизнес в Русия.

Снимка 410320