През 2020 г. ще станем свидетели на между 16 и 20% ръст на фалитите на компании в еврозоната, показва актуализираната прогноза на Euler Hermes, застраховател на търговски кредити. Експертите сочат, че става въпрос за малки и средни предприятия, както и средно големи компании, които още преди пандемията са били оценени като рискови.

Ръстът на несъстоятелностите ще бъде най-значителен в Нидерландия, Италия и Испания със съответно между 21 и 27%, 18 и 21% и 17 и 20%. Следват ги Франция, Обединеното Кралство и Белгия с от 8 до 11% ръст и Германия с от 7 до 9%. Общо, анализаторите прогнозират 13 хил. фалита в еврозоната, или 7% от общите МСП и средноголеми дружества.

В най-голям риск са компаниите в строителството, селското стопанство и услугите, но сред проблематичните попадат и търговията на дребно, производството на машини, автомобилният сектор и транспортът.

Според анализаторите, оборотите на компаниите в Еврозоната се очаква да се свият с между 15 и 25% в пика на COVID-19 кризата в зависимост от това дали той продължи един или два месеца. Прогнозата за цялата 2020 година е за намаление на оборотите между 12 и 18%. Комбинацията от шок във вътрешното потребление и силно ограничение на външната търговия ще доведе до намаление на БВП на еврозоната с 1,8% при карантина от един месец и с 4,4% при строги ограничителни мерки за два месеца, твърдят още експертите на Euler Hermes.