По предварителни сезонно изгладени данни на Националния статистически институт през септември 2016 г. промишленото производство намалява с 0.2% в сравнение с август 2016 година.

През септември календарно изгладения индекс на промишленото производство регистрира ръст от 3.3% спрямо съответния месец на 2015 година.

В сравнение с предходния месец производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ намалява с 1.9%, добивната промишленост остава без изменение, а в преработващата промишленост е отчетено увеличение от 0.3%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 4.7%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%, докато в добивната промишленост е регистриран спад от 1.9%.

Според предварителните сезонно изгладени данни на НСИ през септември 2016 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени намалява с 0.2% спрямо предходния месец.

През септември 2016 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 2.0% спрямо същия месец на предходната година.

Оборотът нараства спрямо предходния месец само при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1.3%. По-значително намаление е регистрирано при: търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 2.3%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.9%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - по 1.8%.

През септември, спрямо същия месец на 2015 г. оборотът нараства при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 14.5%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - със 7.0%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 6.2%. По-значително намаление е регистрирано при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4.8%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 4.2%.