От българския производител на електрически автомобили Sin Cars Industry заявиха, че ще поискат от своите акционери да гласуват различни видове увеличения на капитала, включително с варанти чрез промени на устава на компанията. Това ще се случи по време на общо събрание, което ще се проведе на 27 април в София, съобщава SeeNews.

Поправките в устава предвиждат капиталът на компанията да може да се увеличи по решение на общото събрание чрез издаване на нови обикновени акции, нови привилегировани акции, превръщане на неразпределени печалби на дружеството в акции, конвертиране на облигации, чрез упражняване на варанти.

Българската Sin Cars иска да произведе 20 000 електромобила в следващите 3 години

Българската Sin Cars иска да произведе 20 000 електромобила в следващите 3 години

Собственикът на компанията Росен Даскалов има за цел да атакува германския пазар

До 5 години от влизане в сила на устава съветът на директорите може да вземе решения за увеличаване на капитала на дружеството до общ размер на увеличенията от 100 милиона лева, предвиждат още промените.

Членовете на Съвета на директорите, с изключение на изпълнителния член, ще получават максимум до 10 средни брутни заплати в дружеството. За изпълнителния член възнаграждението е в размер на до максимум 15 средни брутни заплати в дружеството.

Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер до 1% (един процент) от консолидираната нетна печалба на дружеството за съответната година.

Sin Cars приключи 2021 година със загуба в размер на 197 000 лева при печалба от 39 000 лева през 2020 година, въпреки че приходите се увеличават до 1,215 милиона лева от само 255 000 лева година по-рано. Разходите обаче растат по-бързо и достигат 1,961 милиона лева през 2021 година в сравнение с 207 000 лева за 2020-а.

Sin Cars планира да направи завод за електрически коли за 10 милиона лева в Русе

Българска компания планира завод за електрически коли за 10 милиона лева в Русе

Серийното производство там може да започне през 2020-а година

В момента тече производството на първите електромобили на компанията. Планът за второто шестмесечие на тази година предвижда разрастване на производствените мощности и увеличаване на обема на производството.

Русенският производител на електромобили започна да търгува на пазарния сегмент BEAM на българската фондова борса през юли 2021 година.

Sin Cars Industry работи върху идентифицирането на клиенти и партньори за комерсиализацията на своя електрически камион модел L CITY. Компанията работи усилено и над електрическия спортен автомобил SIN R1.