Гигантът сред световните одитори PricewaterhouseCoopers има сериозни проблеми в САЩ.

Срещу компанията е заведен съдебен иск за 5.5 милиарда долара затова, че не е забелязала измама, която е довела до шестия по големина банков фалит в историята на САЩ, пише Business Insider.

Представители на Taylor Bean & Whitaker Mortgage Corporation, която фалира през 2009 година, са завели дело срещу одиторите на компанията-майка Colonial Bank.

Самата Colonial Bank също фалира през 2009 година, струвайки на местния гаранционен фонд за депозити 4 милиарда долара.

Одиторите са обвинени в това, че не са забелязали фалшифицираните данни за кредитирането в  периода 2002-2009 година. Над 1.5 милиарда долара са били осчетоводени като несъществуващи кредити.

Така при настъпването на финансовата криза през 2008 година в САЩ банката изпада в неплатежоспособност. Същевременно PwC подава през периода 2002-2008 „чисти” доклади за състоянието на финансовата институция.

„Година след година, PwC не са си вършили работата, не са следвали правилата и се провалиха в откриването на измамата”, коментира Стивън Томас, един от ищците по делото.

Адвокатът на компанията обаче отхвърля тези твърдения с думите, че според професионалните одиторски стандарти не винаги може да бъде открита измама, когато са налице фалшификации на документи и други форми на манипулация, какъвто е случаят с Colonial Bank.