Дружеството за възобновяеми енергийни източници "Севко България" ЕАД заяви вчера, че е емитирало облигации за 25 милиона лева (12,8 милиона евро) и планира да инвестира постъпленията в развитието на проекти за възобновяема енергия и придобиването на нови парцели, подходящи за изграждане на фотоволтаични паркове и инсталации за биомаса, информира SeeNews.

Осемгодишната емисия се състои от 25 хиляди облигации с номинална стойност от 1000 лева всяка, се казва в изявление на компанията миналата седмица.

Главницата на облигациите ще бъде изплатена в десет полугодишни вноски, започвайки от юли 2022 г. Матуритетът е през януари 2027 г.

През декември 2018 г. българският "Капман Грийн Енерджи" придоби 100% от "Севко България" от местната диверсифицирана група "Холдинг Нов Век" за необявена цена.

По това време фондът "Капман Грийн Енерджи" заяви, че възнамерява да построи слънчев парк на собствеността на "Севко България" в град Севлиево, в северна България.