Beo Čista Energija (BCE) - сръбска компания със седалище в Белград, стартира производството на електричество и топлина от отпадъци, съобщава SeeNews. Началото на изгарянето на отпадъци е последната фаза от тестването на новото съоръжение за енергия от отпадъци, като планът е предприятието да е готово до месец юни.

От компанията обявиха, че централата с капацитет от 103 MW може да достигне пълен капацитет едва след придобиването на голям брой разрешителни.

Съоръжението за енергия от отпадъци е един от най-важните сегменти на публично-частното партньорство (ПЧП) за рехабилитация на депо Винча. Новото регионално санитарно депо заработи в средата на 2021 година.

За първи път в историята: Вятърната енергия изпревари природния газ в ЕС

За първи път в историята: Вятърната енергия изпревари природния газ в ЕС

Енергията, генерирана от въглища, е на четвърто място

Това ще е първият по рода си подобен завод в Сърбия и на Балканския полуостров, а  годишният капацитет на завода е за преработването на 340 000 тона отпадъци.

Прогнозното производство на електрическа и топлинна енергия е съответно 30,24 MWh и 56,5 MWh. Според компанията ще бъде генерирана достатъчно електроенергия от отпадъци, която ще може да задоволи нуждите от електричество на 5% от домакинствата в Белград, а от отопление - на 10%.

Снимка 599337

Източник: iStock Images

Инвестицията е финансирана от Международната финансова корпорация (IFC), Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD) и Банката за развитие на Австрия (OeEB).

Проектът предвижда съоръжение за преработка на строителни и други отпадъци за създаване на сметищен газ.

Най-големите източници на електроенергия в Европа по държави

Най-големите източници на електроенергия в Европа по държави

Една от големите страни доста успешно се справя с прехода към възобновяеми енергийни източници