Вятърната и слънчевата енергия за първи път в енергийната история на Европа надминаха дела на въглищата в електроенергийното производство през 2022 година. Рекордните 22% от електроенергията в ЕС е била генерирана от тези два възобновяеми източника, пише "Капитал", цитирайки данните от анализ на един от най-престижните европейски енергийни институти - EMBER.

Ето част другите основни изводи от доклада, обобщени от Центъра за изследване на демокрацията:

Две едновременни кризи на енергийните доставки засегнаха енергийната система на Европа през 2022 година, но ВЕИ източниците смекчиха частично въздействието им.

117 милиона тона за една година: България е европейски лидер по добив на мед и лигнитни въглища

117 милиона тона за една година: България е европейски лидер по добив на два вида полезни изкопаеми

Това стана ясно по време на световен форум в Близкия Изток

Едната бе невиждана досега суша, която доведе до най-ниското равнище на производство на електроенергия от водноелектрическите централи от 2000 г. насам, както и до неочаквани аварии в ядрените централи на Франция. Спирането на газовите доставки от Русия пък доведе до голям недостиг при потреблението на газ в електроенергийния сектор (185 ТВтч).

Снимка 579247

Източник: iStock

Пет шести от дефицита беше компенсиран от вятърните и фотоволтаичните централи, което в същото време натисна търсенето на газ надолу. За съжаление останалата една шеста от недостига беше покрита чрез изгаряне на повече въглища.

Въглищната електроенергия в Европа намалява

Въпреки очакванията не се наблюдаваше значително преминаване от газ към въглища. Производството на електроенергия от въглища даже намаля през последното тримесечие на 2022 г., като се отчита спад от 6%(-9.6 TWh) от септември до декември в сравнение със същия период на 2021 г.

Трите най-големи доставчици на втечнен газ за Европа за 2022 година

Трите най-големи доставчици на втечнен газ за Европа за 2022 година

Русия е на трето място

26-те въглищни топлоелектрически централи, върнати в режим на аварийна готовност, са работили при едва 18% средно натоварване през четвъртото тримесечие на 2022 г. и са добавили общо под 1% към производството на въглища в ЕС през 2022 г.

Снимка 580829

Източник: iStock

Въпреки вноса на 22 милиона тона допълнителни въглища през 2022 г., ЕС е използвал само една трета от тях. Най-окуражаващото е, че страните членки на ЕС - с изключение на България, продължават да подкрепят постепенното премахване на въглища, както и преди кризата.

Бум в използването на слънчевата енергия

Производството на електроенергия от фотоволтаични централи преживя невиждан ръст, тъй като в условията на галопиращи цени, домакинствата и бизнесът се възползваха от пазарните условия да ускорят инвестициите в сектора. През 2022 г. използването на слънчевата енергия отбеляза ръст от 24%.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

Нидерландия вече генерира 14% от електроенергията си от слънцето и изпреварва предишния лидер Испания. За този изключителен успех допринесе и фактът, че над един милион нидерландски потребители вече участват в енергийни кооперативи, а производството на електроенергия става все по-децентрализирано.

Предизвикателствата пред слънчевата енергия обаче остават. Процедурите за издаване на разрешителни за строителство на фотоволтаични централи остават почти два пъти по-дълги, отколкото би трябвало да бъдат съгласно новите правила, които предвижда стратегическата европейска инициатива RЕPowerEU.

Анализът на EMBER подчертава лошите практики и непрозрачни процеси на местните мрежови оператори в държавите членки, които възпрепятстват по-бързото присъединяване на фотоволтаични мощности към мрежата. Големият риск е Европа на две скорости при развитието на ВЕИ.

Десетте държави на дъното по дял на ВЕИ

Те са от Източна Европа (+Франция). Десетте държави лидери по дял ВЕИ пък са западноевропейски (+Гърция). EMBER препоръчва усилията на ЕК за насърчаване на ВЕИ да се насочат към Източна Европа.

Намаляването на потреблението на електроенергия през 2022 г. остава с много въпросителни. През четвъртото тримесечие се наблюдава значително намаление със 7,9% на потреблението на електроенергия в сравнение с предходната година. Тази тенденция се наблюдава в цяла Европа.

Прогнозата за 2023 година е, че потреблението на газ и въглища за производство на електроенергия ще спадне с 20% до 28,8%. В същото време се очаква производството на вятърна и слънчева енергия да се увеличи с още 20% до 26,8%.

ВЕИ секторът у нас отчита рекордни печалби от над €280 милиона

ВЕИ секторът у нас отчита рекордни печалби от над €280 милиона

Данните обхващат 1 869 местни компании