По-голямото производство на вятърна и слънчева енергия е сред основните двигатели за преминаване към възобновяеми енергийни източници. Само 8% от електроенергията в ЕС през 2011 г. е от възобновяеми източници през 2011 година, но стига до 19% през 2021 г. Въпреки че това може да изглежда малко, делът на ЕС от производството на вятърна и слънчева електроенергия е на първо място, заедно с Океания, в сравнение с други региони по света, пише Visual Capitalist.

Въпреки че хидроенергията не представлява толкова голям дял като другите източници, тя е най-често срещаният източник за производство на електроенергия в Европа, играейки важна роля в осигуряването на възобновяема енергия.

Едва ли е изненада, че ядрената енергия е най-големият източник за производство на електроенергия в ЕС и в цяла Европа, въпреки спада си през последните няколко десетилетия. През 2001 г. ядрената енергия представлява една трета (33%) от производството на електроенергия в ЕС, а през следващите 20 години спадна до 25%.

Източници на електроенергия на големите държави в Европа

Map of Europe with countries colored according to their biggest sources of electricity generation

Когато видим разбивка на отделните страни, става ясно, че едни от най-големите държави в Европа разчитат на изкопаеми горива като най-голям единичен източник на електроенергия.

Германия например е много зависима от енергията от въглища, която от 2017 г. до 2021 г. е генерирала 31% от електроенергията на страната. Въпреки зависимостта от въглеродно-интензивните изкопаеми горива, общото производство на вятърна и слънчева енергия заедно отговарят за по-голяма част от производството на електроенергия в Германия с 33% (23% от вятърна и 10% от слънчева).

Франция е най-голямата икономика в Европа, която разчита предимно на ядрената енергия, като ядрената енергия представлява над 50% от производството на електроенергия в страната.

Италия, Обединеното кралство и Нидерландия се захранват предимно с природен газ, когато става въпрос за тяхното производство на електроенергия от 2017 г. до 2021 г. Докато Италия е най-зависимата от трите страни - 42% от електроенергията, генерирана от природен газ, то Нидерландия (40%), и Обединеното кралство (38%) не са много по-напред.

Испания доста успешно се справя с прехода към възобновяеми енергийни източници. Докато в периода 2017-2021 г. страната беше зависима предимно от природен газ (29%), през 2022 г. приносът на природния газ в производството на електроенергия спадна до 14%, а вятърната енергия стана основният източник на електроенергия с 32% дял.

Освен Германия, други страни, в които въглищата осигуряват голяма част от енергията са България, Полша, Чехия, Сърбия, Турция, Албания, Северна Македония и др.

Сред тези, които разчитат основно на вятърна енергия, освен Испания, са Дания и Литва.

Страните, които разчитат основно на хидроенергия са Португалия, Норвегия, Швеция, Австрия, Хърватия, Румъния и др.

източник Дял на производството на електроенергия в ЕС (2011) Дял на производството на електроенергия в ЕС (2021)
Ядрена 29% 25%
Въглища 25% 14%
Природен газ 19% 20%
Хидроенергия 10% 13%
Вятърна 6% 13%
Петрол 5% 2%
Соларна 2% 6%
Биогориво 4% 5%
друго - 2%

Ускоряване на енергийния преход в ЕС

След нахлуването на Русия в Украйна енергийната независимост в ЕС стана по-важна от всякога. Страните трявба да ускорят прехода си към възобновяеми енергийни източници.

Според доклад на Ember преходът е отбелязал значителен напредък през 2022 г., като слънчевата и вятърната енергия (22%) изпреварват природния газ (20%) в производството на електроенергия за първи път.

Въпреки че през 2022 г. се наблюдава увеличение на производството на електроенергия от изкопаеми горива за ЕС, Ember очаква то да намалее през 2023 г. с до 20%.